• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wederzijdse dooperkenning

BRUSSEL (KerkNet/DBC/Katholisch.de/KNA) - De twee grote Duitse Kerken erkennen aanstaande zondag voor het eerst officieel wederzijds de doop. Kardinaal Karl Lehmann en de EKD preses bisschop Wolfgang Huber ondertekenen op 29 april, met leiders van elf andere Kerken, in de kathedraal van Maagdenburg een gemeenschappelijke verklaring. Volgens het Duitse persagentschap KNA wordt dit document gepubliceerd onder impuls van de Duitse curiekardinaal Walter Kasper, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Christelijke Eenheid. Kardinaal Kasper leverde eerder ook al een belangrijke bijdrage tot de katholiek-lutherse Verklaring van Augsburg, die een einde maakte aan de eeuwenoude meningsverschillen rond de rechtvaardigingsleer van Luther.

Onherhaalbaar

De tekst, die met de steun van de Evangelische Kerk van Duitsland en de Duitse Katholieke Bisschoppenconferentie gepubliceerd wordt, schrijft dat men een gemeenschappelijke basisvisie heeft over de doop - ook al kan de interpretatie daarvan verschillen: "Daarom erkennen wij elke doop die overeenkomstig de opdracht van Jezus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest door het onderdompelen in het water en/of het overgieten met water wordt uitgevoerd en verheugen wij ons over elke mens die gedoopt wordt. Deze wederzijdse erkenning van de doop is de uitdrukking van de door Jezus Christus gevestigde band van de Eenheid (Ef 4,4-6). De aldus voltrokken doop is eenmalig en onherhaalbaar".

Wederzijdse erkenning van de doop

Naast de Duitse katholieke en evangelische kerk wordt het document tevens ondertekend door leiders van de Ethiopisch-orthodoxe kerk, de anglicaans-episcopaalse gemeenschappen van Duitsland, de Armeens-apostolisch orthodoxe Kerk van Duitsland, de evangelisch-oudgereformeerde Kerk van Nedersaksen, de Evangelische Broederschap, de Herrnhuter Broedergemeenschap, de Evangelisch-methodistische Kerk, het katholieke bisdom van de Oud-Katholieken van Duitsland, de Orthodoxe Kerk in Duitsland en de zelfstandige Evangelisch-Lutherse Kerk.

Bron: www.kerknet.be

Over dooperkenning in Nederland zijn op deze site de volgende teksten beschikbaar:

Publicatiedatum: 23 april 2007
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 
RSS feedAangepaste dossiers

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam