• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kardinaal Bertone: De Paus zet geen stap achteruit betreffende Vaticanum II

De nauwste medewerker van Benedictus XVI heeft de geruchten in de kranten tegengesproken die beweren dat de Paus een stap achteruit zet in de toepassing van Vaticanum II.

Staatssecretaris, Kard. Tarcisio Bertone, antwoordt in een interview met L’Osservatore Romano op enkele vragen over het bestaan van documenten die geïnterpreteerd worden als een achteruitgang vooral op het vlak van liturgie. Dit wordt door de Heilige Stoel ontkend.

“Om de bedoelingen en het optreden van Benedictus XVI te begrijpen, dient men naar zijn persoonlijke geschiedenis te verwijzen: een gevarieerde ervaring die hem heeft toegelaten de Kerk van het concilie als een echte hoofdrolspeler te beleven en eens hij tot Paus gekozen was: vanaf de openingstoespraak van zijn pontificaat tot de toespraak tot de Paus Benedictus XVI - Toespraak
Expergiscere homo - Tot de Romeinse Curie bij gelegenheid van het uitwisselen van de Kerstwensen 2005
(22 december 2005)
en bij precieze gelegenheden die hij heeft gewild en getekend (en met geduld uitgelegd).”

“De andere hersenspinsels en geruchten over veronderstelde documenten die een stap achteruit betekenen, zijn een puur verzinsel, volgens een vast cliché dat halsstarrig opnieuw naar voor gebracht wordt.”

“Ik zou slechts aan enkele zaken van Vaticanum II willen herinneren, die de Paus is blijven stimuleren door een intelligente en diepgaande manier van denken: de verstandhouding met de orthodoxe en oosterse Kerken, de dialoog met de joden en met de islam met wederzijdse aantrekkingskracht, wat antwoorden en verdieping teweeggebracht heeft die voordien ongekend waren en die het geheugen zuiveren omdat men zich openstelt voor de rijkdom van de andere.”

“Trouwens, ik heb het genoegen te benadrukken dat er een directe en broederlijke band is, meer dan een vaderlijke band, met al de leden van het bisschoppencollege bij de “ad limina” bezoeken en de vele contacten met de Paus.

“Men herinnert zich de praktijk die hij ingevoerd heeft van vrije tussenkomsten op de bisschoppensynodes met antwoorden en precieze opmerkingen ... het direct contact met de oversten van de Congregaties van de Romeinse Curie met wie hij opnieuw periodieke contacten heeft ingevoerd.”

“Wat de hervorming van de Kerk betreft – die vooral een kwestie is van verinnerlijking en heiligheid – heeft Benedictus XVI ons terug naar de bron van het Woord Gods gevoerd, naar de wet van het Evangelie en naar het hart van het leven van Kerk: Jezus de Heer, gekend, bemind, aanbeden en nagevolgd want ‘het heeft God behaagd in Hem met heel Zijn volheid te wonen’, volgens de woorden van de Brief aan de Kolossenzen.”

Wat de interventies van de Paus in de Romeinse Curie betreft, zei de kardinaal dat Benedictus XVI sinds het begin van zijn pontificaat “meer dan 70 oversten van Congregaties benoemd heeft, zonder de benoemingen mee te rekenen van nieuwe apostolische nuntiussen en nieuwe bisschoppen over de hele wereld”.

“Bepaalde belangrijke benoemingen zijn op handen en verrassingen ontbreken niet, vooral in de nieuwe Kerken: Afrika heeft en zal nog uitstekende kandidaten bieden.”

Kardinaal Bertone waarschuwt ook tegen de vergissing, aan de Paus alle problemen toe te schrijven waarmee de Kerk in de wereld geconfronteerd wordt en alle verklaringen van zijn vertegenwoordigers.

“Voor een correcte informatie, zou aan ieder de eigen verantwoordelijkheid moeten gegeven worden voor zijn woorden en daden, vooral wanneer dezen de leer en het voorbeeld van de Paus volledig tegenspreken.”

vert. Sorores Christi
bron: Zenit.org

Publicatiedatum: 28 september 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam