• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Benedictus XVI: van de Kerk houden “zonder haar ooit te verlaten of te verraden”

De heilige Benedictijn en bisschop, Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Anselmus van Canterbury
14e catechese in de reeks over grote middeleeuwse kerkelijke auteurs
(23 september 2009)
(12e eeuw) heeft van de Kerk gehouden “zonder haar ooit te verlaten of te verraden”, benadrukte Benedictus XVI. Woensdag 23 september hield hij in de Paulus VI Aula de 14e catechese in deze reeks over Grote personen van de Kerk in het Westen en het Oosten gedurende de Middeleeuwen.

De H. Anselmus van Canterbury wordt ook Anselmus van Aosta (in Italië) genoemd omdat hij daar in 1033 geboren werd, of Anselmus van Bec omdat hij in deze abdij in Normandië benedictijn werd. Dit jaar wordt de 900e verjaardag van zijn dood gevierd, die plaatshad op 21 april 1109 in Keulen.
“Anselmus was een monnik met een intens spiritueel leven, een theoloog met grote capaciteiten en een verdediger van de vrijheid van de Kerk.”
“Toen hij in de benedictijner abdij van Bec in Normandië was ingetreden, werd hij prior benoemd en leraar in de abdijschool, waar hij een uitstekend opvoeder van de jongeren bleek. Enkele jaren na zijn verkiezing tot abt van Bec, werd hij naar Canterbury geroepen om er de monniken te onderrichten en de kerkgemeenschap bij te staan.”

Doch de monnik werd bisschop in Engeland: “In 1093 werd hij verkozen tot aartsbisschop van Canterbury”.
Maar zijn leven van herder en zijn onderricht bleven in het gebed verankerd: “Zijn heldere en strikt logische redenering hadden altijd tot doel “de geest te verheffen tot de contemplatie van God”.
Wat het intellectueel leven betreft, “zei hij duidelijk dat wie aan theologie wil doen, niet alleen kan rekenen op zijn intelligentie maar ook een diepe geloofservaring moet ontwikkelen”.

Benedictus XVI actualiseerde het erfgoed van de heilige Anselmus met deze wens: “Moge liefde voor de waarheid en constante dorst naar God die het leven van de heilige Anselmus kenmerkten, voor alle christenen een stimulans zijn om onophoudelijk te zoeken naar steeds inniger eenheid met Christus!”
“Moge u ook, naar het voorbeeld van de heilige Anselmus, van de Kerk van Christus houden, bid en werk voor haar, zonder haar ooit te verlaten of te verraden!”

De heilige Anselmus van Canterbury werd in 1494 heilig verklaard en in 1720 door Alexander VI tot Kerkleraar uitgeroepen.
Anselmus is bekend door wat later genoemd werd “het ontologisch bewijs” van het bestaan van God: “Wij hebben de idee van het volmaakte Wezen; volmaaktheid omvat het bestaan; dus het volmaakte Wezen bestaat”.
Hij is ook de auteur van een verhandeling over het bestaan van God, ("H. Anselmus van Canterbury
Proslogion seu Alloquium de Dei existentia ()
"), en een werk over de verlossende Menswording (“H. Anselmus van Canterbury
Cur Deus Homo ()
?” – “Waarom de God-mens?”).

Hij verbond geloof met kennis en zei: “Ik probeer niet te begrijpen om te kunnen geloven, maar ik geloof om te kunnen begrijpen. Want dit geloof ik: als ik niet geloof, zal ik niet begrijpen”.

vert. Sorores Christi
Complete tekst: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Anselmus van Canterbury
14e catechese in de reeks over grote middeleeuwse kerkelijke auteurs
(23 september 2009)

Publicatiedatum: 24 september 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam