• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus droomt van emancipatie en participatie

BRUSSEL (KerkNet) – “Het uitgangspunt van deze encycliek, het binnenbrengen van caritas in socio-economische aangelegenheden, is opvallend en uitdagend”, stelt Ellen Van Stichel na een eerste lezing van ‘Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
’, de vanmiddag gepubliceerde derde encycliek van Paus Benedictus XVI. Zij is als aspirante voor het Fonds van Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven en bereidt een doctoraat voor over de verhouding tussen liefde, liefdadigheid en rechtvaardigheid in de context van globalisering, met een belangrijke nadruk op de ontwikkelingen in de katholieke sociale leer. “Bovendien biedt Paus Benedictus XVI een veelzijdige analyse van de belangrijkste gevolgen van de globalisering, met een bijzondere aandacht voor de oorzaken en de gevolgen van de huidige economische crisis. Daarbij springt zijn zorg om de armsten in het oog en vooral de droom van hun emancipatie en participatie. De Paus lijkt zich te laten inspireren door nieuwe religieuze bewegingen, getuige daarvan de verwijzing naar de gemeenschapseconomie van de Focolare, hoewel de beweging niet bij naam genoemd wordt. Tegelijkertijd blijkt hoe Benedictus XVI het heersende economische systeem als dusdanig niet in vraag stelt. Hoewel hij pleit voor institutionele veranderingen, spreekt hij niet over structurele aanpassingen van het systeem zelf. De economische ontwikkeling, als onderdeel van de meer integrale ontwikkeling, blijft gedefinieerd vanuit het kapitalisme, mits wat nuanceringen hier en daar. Daarenboven beschouwt hij zijn visie als een voortzetting van de traditie, maar zijn verwijzingen naar de bio-ethiek vertolken een eigen aanpassing van de notie van integrale ontwikkeling. Deze aanpassing ligt in de lijn van de tendens van het Vaticaan om deze kwesties de laatste jaren te benadrukken. De vraag is echter of door het oproepen van die persoonsgebonden morele kwesties de aandacht voor de echte grote ontwikkelingen niet teloor gaat.”

Zie ook dossier Caritas in Veritate, Encycliek van Paus Benedictus XVI

Publicatiedatum: 7 juli 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam