• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Eerste indrukken van de inhoud van de nieuwe Encycliek

Naar het schijnt heeft een aantal journalisten inmiddels inzage gekregen in de nieuwe Encycliek Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
die de Paus afgelopen maandag 29 juni heeft ondertekend en die dinsdag 7 juli openbaar gemaakt zal worden. Het Vaticaan heeft waarschijnlijk de bedoeling om langs deze weg te zorgen voor voldoende aandacht op het moment van publicatie. Ook is het niet geheel onbelangrijk dat op 8 juli de zgn. G8, een groep van rijkste landen in de wereld, in Aquilla (de omgeving daarvan werd in het begin van 2009 getroffen door een immense aardbeving) gehouden zal worden.

De journalist Gian Guido Vecchi van de 'Corriere della Sera' geeft als kernzin van de Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
: 'zonder waarheid, zonder vertrouwen in en liefde voor de waarheid kan er geen sociaal bewustzijn en geen sociale verantwoording zijn en zal het sociale handelen aan willekeur van de privé interesses en de logica van de macht ten onder gaan. Dit met verschrikkelijke gevolgen voor de gemeenschap en dat juist in een maatschappij, die op weg is naar verdere globalisering en moeilijkheden ondervindt, zoals we die nu beleven in de huidige economische crisis van 2008-2009. De Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
, zo weet de journalist te zeggen, bekrachtigd een nieuwe en verdiepende reflectie over de zin van de economie en haar doelstellingen zowel als een grondige en geduldige revisie van het model van de ontwikkeling.’

De huidige economische crisis is volgens de Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
terug te voeren op een ethische tekortkoming in de economische structuren. De zuivere zelfverrijking kwam tegemoet aan een het economische stelsel, dat echter een ethiek nodig heeft, want anders vernietigd het de mens. De in Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
geëiste ethische codex moet zowel op de waarheid van het geloof als ook op het verstand gebaseerd zijn, om voor allen inzichtelijk toegankelijk te zijn. De Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
baseert zich op argumenten vanuit het natuurrecht en concentreert zich op het waarheidsbegrip. Alleen wanneer de menselijke intelligentie kan binnendringen in de natuurlijke en bovennatuurlijke waarheid van de liefde is gerechtigheid en algemeen welzijn mogelijk. Ook wanneer dit leerschrijven over de ethische structuren van de economie spreekt, legt het het zwaartepunt op de persoonlijke verantwoordelijkheid van het individu: ware ontwikkeling is onmogelijk zonder zich rekenschap te geven van de mens, zonder managers en politici die zich in geweten tot het uiterste verplicht weten om het algemene welzijn te dienen.

Een belangrijk accent legt Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
op de strijd tegen de honger en de verdediging van het leven alsmede het milieu. Benedictus XVI citeert daarbij de Encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
van Paus Paulus VI uit 1967, die de ongelijkheid tussen de rijke en arme landen veroordeelde, evenals de Encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
uit 1968. De ontvankelijkheid voor het leven staat in het middelpunt van de ware ontwikkeling. Wanneer men de persoonlijke en sociale sensibiliteit voor de bescherming van nieuw leven verliest, zullen ook andere vormen van ondersteuning van het sociale leven verdwijnen. Daarenboven zijn economische en demografische groei aan elkaar gekoppeld.

Paolo Rodari van het dagblad 'Il Riformista' geeft de kerngedachte van de Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
als volgt weer: de waarheid is het licht, dat de liefde zin en waarde geeft. Zullen de machtigen van deze wereld in politiek en economie zich iets gelegen laten liggen aan de boodschap van de Paus? Maar welke andere motieven kunnen er zijn om op een beslissende wijze tegen de ongerechtigheid op deze planeet in te gaan? Het is ook een uitnodiging om eindelijk het cynisme af te zweren waarmee de politieke en economische machten op deze aarde zichzelf fêteren, zonder werkelijk en verantwoordingsvol tegen onderdrukking, ongerechtigheid en honger in deze wereld te strijden.

(Bron: Die Tagespost, Guido Horst)

Publicatiedatum: 3 juli 2009
Laatst bewerkt: 29 augustus 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam