• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus over de sarcofaag van de Apostel Paulus

In zijn Paus Benedictus XVI - Homilie
Eerste Vespers van het Hoogfeest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus ter gelegenheid van de afsluiting van het Paulusjaar
Pauselijke Basiliek Sint-Paulus buiten de Muren
(28 juni 2009)
bevestigde Benedictus XVI wat de geruchten reeds in mei 2007 meldden: er is een onderzoek gebeurd in de stenen sarcofaag, die zich onder het altaar en het baldakijn bevindt.

“Het jaar ter nagedachtenis van de geboorte van de heilige Paulus eindigt deze avond. Wij zijn bijeen rond het graf van de apostel wiens sarcofaag die bewaard wordt onder het Pauselijk altaar, onlangs het voorwerp was van een zorgvuldige wetenschappelijke analyse.”

Benedictus XVI beschreef het onderzoek en het resultaat ervan, als volgt: “in de sarcofaag die zovele eeuwen lang nooit geopend werd, werd een heel kleine doorboring gemaakt om een speciale sonde in te brengen zodat men enkele sporen kon wegnemen van een kostbaar weefsel van purper gekleurd linnen, met fijn goud gelamineerd en van een weefsel van blauwe kleur met vlasdraad”.

Maar dat is niet alles. De Paus zei ook dat men de aandacht vestigde op “de aanwezigheid van korrels rode wierook”, van “eiwit- en kalkhoudende stoffen” en “beenderfragmenten” die onderworpen werden aan onderzoek met koolstof 14, uitgevoerd door “specialisten die de afkomst ervan niet kenden”: zij besloten dat het gaat om het gebeente van “iemand die geleefd heeft tussen de 1e en de 2e eeuw”.

Voor Benedictus XVI “lijkt dit de eensgezinde en onbetwiste traditie te bevestigen dat het om het stoffelijk overschot gaat van de apostel Paulus”.

“Dit alles vervult onze geest met diepe ontroering. Vele mensen hebben deze maanden de uiterlijke en meer nog de innerlijke wegen gevolgd die de Apostel in zijn leven afgelegd heeft: de weg naar Damascus waar hij de Verrezene heeft ontmoet, de wegen in de wereld aan de Middellandse Zee, die hij met de fakkel van het Evangelie doorkruist heeft en waarop hij tegenspraak en instemming ontmoet heeft, tot aan het martelaarschap waardoor hij voor altijd tot de Kerk van Rome behoort.”

Herinneren we ons dat de sarcofaag in december 2006 bijgewerkt werd, als gevolg van de vier jaar durende opgravingen door archeologen van het Vaticaan onder de leiding van Giorgio Filippi. Daardoor werd de inscriptie blootgelegd: “Paul apostel martelaar” ("Paulo Apostolo Mart”). Maar de stenen sarcofaag van ongeveer 25 cm dikte, werd niet geopend.

Kardinaal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, aartspriester van de Pauselijke basiliek, heeft er verleden vrijdag op gewezen dat de werken de verplaatsing van het altaar en het baldakijn zouden impliceren, en dat dit in het Paulusjaar niet mogelijk was.

“Wij hebben radiografieën gemaakt, maar de wanden van de sarcofaag zijn te dik om iets te kunnen zien”, preciseerde hij op een persconferentie waarop de balans van het Paulusjaar voorgesteld werd; de mededeling van het resultaat van het nauwkeuriger onderzoek dat uitgevoerd werd in mei 2007, werd overgelaten aan Benedictus XVI, deze zondag.

De marmeren plaat met de naam van de apostel heeft drie gaten die misschien dienden om zakdoeken of doeken door te steken, volgens de praktijk – ten tijde van Paulus – die beschreven staat in de Handelingen van de Apostelen: “God deed door Paulus ook buitengewone wonderen en men nam zelfs de hoofddoeken en het lijfgoed dat hij gedragen had mee naar de zieken, waardoor de kwalen van hen werden weggenomen en de boze geesten hen verlieten” (Hand. 19,11-12).

Publicatiedatum: 28 juni 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam