• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

H. Grafkerk, Jeruzalem : Benedictus XVI nodigt de christenen uit tot hoop

Benedictus XVI begaf zich naar de Heilig Grafkerk, die voor het christelijk Oosten de basiliek van de verrijzenis is, het “memoriaal van de Anastasis” (gedachtenis aan de verrijzenis). Hij werd ontvangen door vertegenwoordigers van de Grieks-orthodoxe Kerk, de Custos van het Heilig Land en de Apostolische Armeense Kerk, verantwoordelijken van het “statu quo” van de XIXe eeuw aangaande de verdeling van uren en plaatsen voor de eredienst door de verschillende christelijke belijdenissen. In de basiliek nemen ook Kopten uit Egypte de dienst waar, Syro-orthodoxen en Ethiopiërs.

De Paus nodigt de christenen uit tot de hoop, “dat over de bittere vruchten van protest en vijandigheid kan heengestapt worden” en dat een “toekomst mogelijk is van gerechtigheid, vrede, welvaart en samenwerking”. De Paus nodigt het Heilig Land uit onophoudelijk te mediteren over de verrijzenis, deze “wonderbare gebeurtenis”: “Hier is Christus gestorven en verrezen om nooit meer te sterven. Hier werd de geschiedenis van de mensheid op een beslissende manier veranderd”. Meermaals heeft hij de christenen tijdens deze reis uitgenodigd weerstand te bieden aan de bekoring te emigreren, dit land te verlaten.

Vanuit deze contemplatie van de verrijzenis en het heilig graf, richtte de Paus een oproep tot hoop in Gods macht en werkzaamheid in de harten en de geschiedenis. “Deze heilige plaats waar Gods macht zich in zwakheid getoond heeft, waar menselijk lijden getransfigureerd werd in Goddelijke heerlijkheid, nodigt ons uit de blik van ons geloof nog meer te richten op het gelaat van de gekruisigde en verrezen Heer.”

“Hier heeft Christus, de nieuwe Adam, ons getoond dat het kwaad nooit het laatste woord heeft, dat liefde sterker is dan de dood, dat onze toekomst, de toekomst van de hele mensheid, in de handen ligt van een trouwe en goede God.”

“Dat is de boodschap die ik u vandaag, aan het einde van mijn pelgrimstocht in het Heilig Land, wens na te laten. Moge de hoop zich altijd nieuw, door Gods genade oprichten in het hart van alle mensen die op deze grond blijven! Moge zij wortel schieten in uw hart, te gast zijn in uw gezinnen en gemeenschappen en ieder van u inspireren tot een steeds trouwer getuigenis van de Prins van de Vrede!”

“God kan alles nieuw maken ... de geschiedenis herhaalt zich niet ... herinneringen kunnen genezen ... over de bittere vruchten van protest en vijandigheid kan heengestapt worden ... een toekomst van gerechtigheid, vrede, welvaart en samenwerking is voor iedere man en vrouw, voor heel de mensenfamilie mogelijk, in het bijzonder voor het volk dat blijft op deze grond die zo nauw aan het hart ligt van de Heer.”

Maar deze macht van God is ook in ieder aanwezig: “Zelfs nu is de genade van de verrijzenis in ons aan het werk! Moge het schouwen van dit mysterie onze inspanningen stimuleren, op persoonlijk vlak evenals in de gemeenschap van de Kerk, opdat het leven in de Geest zou groeien door bekering, boete en gebed! Moge dit schouwen, door de kracht van dezelfde Geest, ons helpen de conflicten en spanningen te boven te komen die komen van het vlees en de hindernissen wegnemen, zowel innerlijke als uiterlijke, die onze vooruitgang ondermijnen in het gemeenschappelijk getuigenis van Christus en van de verzoenende macht van Zijn liefde”.

De Paus vroeg de christenen al hun “zorgen” en “angsten” in het graf van Christus te begraven om “iedere dag te verrijzen” en hun “pelgrimstocht in de straten van Jeruzalem, op de wegen van Galilea en daarbuiten” voor te zetten, “de overwinning van Christus’ vergeving en de belofte van het nieuwe leven verkondigend”.

Publicatiedatum: 15 mei 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam