• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jordanië: Benedictus XVI erkent de rol van de koning in vrede en dialoog

De Paus gaf deze maandagmorgen op de vlieghaven Koningin Alia van Amman namelijk een overzicht van zijn pelgrimstocht in Jordanië, bij het verlaten van het land.

De Paus dankte voor “het warm onthaal” dat hem te beurt viel, waarbij hij vooral koning Abdallah II dankte voor zijn uitnodiging “het hachemietisch Koninkrijk te bezoeken, voor “zijn gastvrijheid” en “hartelijke woorden”.

Hij had een woord van dank voor ieder die zijn bezoek had mogelijk gemaakt en had bijgedragen tot het welslagen ervan.

Toen hij over de drie projecten sprak die deze dagen gelanceerd werden, verheugde de Paus zich dat de “nieuwe vleugel van het Centrum Regina Pacis”, “nieuwe mogelijkheden” opent “om hoop te brengen aan hen die geconfronteerd worden met moeilijkheden van allerlei aard en aan hun families”.
“De twee kerken die in Bethanië dienen gebouwd te worden, stellen hun respectieve gemeenschap in de mogelijkheid bedevaarders te op te vangen en de geestelijke groei te bevorderen van iedereen die in deze heilige plaats komt bidden.”
Over de universiteit van Madaba zei de Paus: zij heeft “een uiterst belangrijke bijdrage te bieden aan een ruimere gemeenschap, voor de vorming van jongeren uit de verschillende tradities opdat zij bekwaamheden verwerven die hen in staat stellen aan de toekomst van de burgerlijke samenleving te bouwen”. “Eén van de hoogtepunten van deze dagen was Paus Benedictus XVI - Toespraak
Ontmoeting met leiders van de moslimgemeenschap, leden van het Corps Diplomatique en rectors van universiteiten (voorl. Engelstalig)
al-Hussein bin Talal moskee, Amman (Jordanië)
(9 mei 2009)
, waar ik het genoegen had de islamitische religieuze verantwoordelijken te ontmoeten evenals de leden van het diplomatencorps en de rectors van de universiteiten.”

“Ik zou de inwoners van Jordanië willen bemoedigen, zowel christenen als moslims, om te bouwen aan stevige fundamenten voor godsdienstige verdraagzaamheid zodat de leden van de verschillende gemeenschappen kunnen samenleven in vrede en wederzijds respect.” Benedictus XVI loofde de persoonlijke rol van koning Abdallah op het vlak van de interreligieuze dialoog: “Ik verlang te beklemtonen hoezeer zijn engagement op dit vlak gewaardeerd wordt”. Hij loofde ook “de bijzondere waardering die hij heeft voor de christengemeenschap van Jordanië”. “Deze geest van openheid helpt de leden van de verschillende etnische gemeenschappen niet alleen op korte termijn om in dit land samen te leven in vrede en harmonie, maar begunstigt ook de politieke initiatieven van Jordanië op lange termijn met het oog om vrede te bewerken in heel het Midden Oosten.”

De Paus benadrukte dat de gezongen Paus Benedictus XVI - Homilie
Blijft waakzaam
Viering van de Vespers met priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, seminaristen en kerkelijke bewegingen in Grieks-Melkitische Kathedraal St. Georges, Amman (Jordanië)
(9 mei 2009)
en de Paus Benedictus XVI - Homilie
Het profetische charisma van vrouwen
International Stadium - Amman (Jordanië) - Viering van de 4de Zondag van Pasen
(10 mei 2009)
met de katholieke gelovigen “van verschillende tradities”, voor hem een “ware vreugde” waren “als kerkgemeenschap en als getuigenis van Christus”. “Ik bemoedig hen allen trouw te blijven aan het engagement van hun doopsel en zich te herinneren dat Christus zelf het doopsel kreeg van Johannes in het water van de Jordaan.”

“Ik blijf het volk van het hachemietische Koninkrijk in mijn hart dragen en iedereen die in deze streek leeft. Ik bid opdat u vrede zult genieten en welvaart, nu en voor de toekomende generaties.”

Vert.: Sorores Christi
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 11 mei 2009
Laatst bewerkt: 11 mei 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam