• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jordanië: Prins Ghazi dankt de Paus voor zijn morele moed

Prins Ghazi Bin Muhammed Bin Talal, die deze zaterdagmorgen Benedictus XVI ontving in de Moskee van Amman, dankte de Paus voor zijn “morele moed”, “om gewetensvol op te treden en te spreken” en voor zijn komst in het Heilig Land als “gewone vredespelgrim, nederig en zachtmoedig”.

Prins Ghazi Bin Muhammed Bin Talal is neef van koning Abdallah II en diens adviseur voor godsdienstige zaken. Hij is ook voorzitter van het al-Bayt Instituut voor het Islamitisch Gedachtengoed (al-Bayt Institute for Islamic Thought) en eerste promotor van een brief van 138 islamitische intellectuelen aan de Paus en christelijke verantwoordelijken: “Een gezamenlijk woord”.

Na het bezoek aan de moskee richtte de Paus zich buiten tot de islamitische verantwoordelijken, het diplomatencorps en de rectors van de universiteiten in Jordanië.

Voordien had P. Nabil Hadad, pastoor van de Melkitische katholieke kerk, stichter en directeur van het Jordaanse Interreligieuze Onderzoekscentrum voor Coëxistentie (Jordanian Interfaith Coexistence Research Center) de Paus begroet als “pelgrim van vrede en eenheid”, hem dankend dit land gekozen te hebben dat zich kan verheugen in “duizend vierhonderd jaar van vreedzame samenleving tussen moslims en christenen”.

Prins Ghazi nam dadelijk na P. Hadad het woord en dankte de Paus voor zijn gebaar van “goede wil en wederzijds respect” en voor zijn oprechte wil om een duidelijke boodschap te brengen over de “noodzaak aan harmonie tussen de geloofsovertuigingen en aan wederzijds respect in de hedendaagse wereld”.

De prins dankte de Paus ook voor de Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
O Crux, ave spes unica - O Kruis, wees gegroet onze enige hoop
Tevens een verklaring over de uitleg van een deel van de toespraak in Regensburg
(17 september 2006)
die hij gegeven heeft na zijn Paus Benedictus XVI - Toespraak
Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
(12 september 2006)
in september 2006, een toespraak die in de islamitische wereld talloze reacties had opgeroepen.

Hij dankte Benedictus XVI overigens voor de audiëntie die deze hem in november 2007 had verleend, de eerste keer dat in de geschiedenis van de Kerk een audiëntie verleend werd aan een koning van Saoudi-Arabië, Zijne Majesteit Abdallah bin Abdulaziz Al Saud.

De prins herinnerde vervolgens aan de belangrijke bijdrage van de christengemeenschap: “De christenen van Jordanië hebben zonder versagen en met vaderlandsliefde bij de opbouw van Jordanië geholpen”. Hij benadrukte “hun eerste rangsrol op het vlak van opvoeding, gezondheid, toerisme, landbouw, wetenschap en cultuur”.

Prins Ghazi wenste dat deze “unieke geest van harmonie tussen de geloofsbelijdenissen en van wederzijds respect, die Jordanië kenmerkt “een model moge worden voor de rest van de wereld, vooral voor streken zoals Mindanao in de Filippijnen of voor Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara waar “islamitische minderheden door christelijke meerderheden worden verdrukt, en ook voor andere streken waar het tegenovergestelde gebeurt”.

Wij verwelkomen u, besloot hij als “geestelijk leider”, opvolger van Petrus, wiens pontificaat “ getekend is door de morele moed om gewetensvol te handelen en te spreken, ongeacht de tijdsgeest van het ogenblik” als “staatshoofd, wereldleider in essentiële kwesties” en als “gewone pelgrim van vrede, nederig en zachtmoedig”

Vert.: Sorores Christi
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 9 mei 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam