• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bartholomaios in Boedapest

(kro-ncrv.nl/katholiek) - Boedapest, 11 september 2021 - Oecumenisch patriarch Bartholomaios van Constantinopel heeft in Boedapest opgeroepen tot eenheid tussen de oosters-orthodoxe kerken en de katholieke kerk en tot een gemeenschappelijke inzet voor de schepping en eerbiediging van de mensenrechten. 

De ereprimaat van de wereldwijde Orthodoxe Kerk heeft zaterdagmiddag deelgenomen aan het rooms-katholieke eucharistische wereldcongres in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, waar onder meer een liturgie werd gevoerd op het Kossuthplein voor het parlementsgebouw.

Voorafgaand nam de Grieks-orthodoxe kerkleider het woord en verklaarde dat de scheiding van de kerken in strijd is met Gods plan. Daarom moeten de christenen hartstochtelijk blijven streven naar de gemeenschappelijke viering van de eucharistie en het gemeenschappelijk christelijk getuigenis in de wereld, aldus de patriarch. 

De eucharistie is de kern van het leven van de Kerk, zei de patriarch. Het Griekse woord eucharistia betekent ‘dankzegging’. Dat herinnert ons eraan “dat ons leven en onze schepping niet van onszelf zijn, maar een kostbaar geschenk van God”, zei Bartholomaios van Constantinopel. 

Het leven van de Kerk en het christelijk getuigenis in de wereld worden gevoed door de eucharistie en de kracht die daaruit voortvloeit verandert de maatschappij, zei hij. In dat verband verwees de patriarch naar de grote mondiale uitdagingen, zoals de klimaatverandering of de veronachtzaming van de mensenrechten.

In de eucharistische liturgie komen de gelovigen samen als één lichaam “zonder onderscheid van ras, geslacht of leeftijd, ongeacht sociale, culturele of financiële status”. Deze gemeenschap in liefde beeldt reeds het Koninkrijk van God op aarde uit. De liturgie is zowel de plaats van de verticale ontmoeting van ieder individu met God als de plaats van de horizontale ontmoeting van mensen met elkaar in gemeenschap, aldus de patriarch.

De feestelijke viering op het Kossuthplein werd gepresideerd door kardinaal Peter Erdö, aartsbisschop van Boedapest. In zijn homilie riep ook hij op tot de eenheid van de kerken. “Onze huidige wereld heeft zo dringend behoefte aan het getuigenis van een verenigd christendom”, zei de kardinaal. Erdö riep de gelovigen op zich te laten inspireren door de talrijke geloofsgetuigenissen van de afgelopen dagen van het congres en zelf in actie te komen. 

Na de mis trokken duizenden gelovigen uit de hele wereld in een nachtelijke processie over de brede boulevard van de Andrassystraat naar het Heldenplein “om aan de stad en de wereld het wonder van Jezus' aanwezigheid te verkondigen en Hem om zijn zegen te vragen”, zoals kardinaal Erdö het verwoordde.

Publicatiedatum: 12 september 2021
Laatst bewerkt: 13 september 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam