• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voorbereiding van de toekomstige synode van start

(kerknet-be) - Het Secretariaat van de Bisschoppensynode publiceerde deze week op zijn website de lijst met de leden van de drie commissies die belast zijn met de voorbereiding en begeleiding van de toekomstige Synode vanaf september 2021, met het oog op de 16e Bisschoppensynode die in de herfst van 2023 in Rome zal plaatsvinden. De lijst van leden van de Organiserend Comité ,de Commissie voor Theologie en de Commissie voor Methodologie bevat ook de namen van twee theologen die bij ons goed bekend zijn. De Luxemburgse kardinaal Jean-Claude Hollerich werd op 8 juli door paus Franciscus al aangesteld als algemene verslaggever van de synode.

Alphonse Borras, emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve en voormalig vicaris-generaal van het bisdom Luik (2001-2020), behoort tot de 25 leden van de Theologische Commissie die de bijeenkomst met het secretariaat zal voorbereiden en die ook theologische aanbevelingen mag doen. De Waalse kerkjurist ziet in zijn aanstelling vooral een erkenning van zijn jarenlange belangstelling voor het thema synodaliteit, waarover hij onder meer in 2016 publiceerde. Daarin bepleit hij nadrukkelijk een versterking van de betrokkenheid van de gelovigen, krachtens hun doopsel, bij de zending van de Kerk.

De theoloog Arnauld Join-Lambert wordt onder meer samen met Olivier Poquillon, de voormalige secretaris-generaal van COMECE en momenteel bisschop in Irak, lid van de Commissie Methodologie, die geleid wordt door de Franse theologe Nathalie Becquart. Arnaud Join-Lambert, die in Frankrijk is geboren en die werd opgeleid aan het Institut Catholique in Parijs en de Universiteiten van Trier en Fribourg, is gewoon hoogleraar toegepaste theologie van de UCL in Louvan-la-Neuve. Hij is tevens expert van de bisschoppelijke commissie evangelisatie van de Belgische bisschoppen.

Synodale Kerk

Het startschot voor de synode wordt in oktober zowel in het Vaticaan als plaatselijk gegeven. Opmerkelijk is dat de paus de voorbereiding van de bijeenkomst als een proces heeft opgevat dat zowel een diocesane als een continentale fase zal omvatten en waarbij het Volk van God nauw wordt betrokken. Ter voorbereiding is een voorbereidend document, vergezeld van een vragenlijst en een vademecum met voorstellen voor de uitvoering van het overleg in elk bisdom naar de bisdommen wereldwijd gestuurd. Nationale bisschoppenconferenties krijgen de opdracht om die eerste fase te begeleiden. Ook de dicasteries van de Romeinse Curie, Universiteiten/Faculteiten voor Theologie, Unies van Religieuze Oversten (USG/UISG) en internationale lekenbewegingen worden bij die fase van onderscheiding nauw betrokken. Daarna stelt het secretariaat van de Bisschoppensynode een eerste Instrumentum Laboris op en start een continentale fase (september 2022 - maart 2023). In oktober 2023 heeft dan de feitelijke Bisschoppensynode plaats in Rome, met als thema Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending.

Bron: Synod.va/I.Media/Cathobel

Publicatiedatum: 22 juli 2021
Laatst bewerkt: 23 juli 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam