• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus over de rol van een catechist

(kerknet.be) - De persdienst van het Vaticaan bevestigt dat op dinsdag 11 mei 2021 in Rome de tekst van het Motu proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Antiquum ministerium
Waarmee de dienst van catechist ingesteld wordt
(10 mei 2021)
 aan de pers zal worden voorgesteld. Al in 2018 sprak paus Franciscus over de noodzaak om de catechese als dienst in de Kerk een institutionele dimensie te geven. In een videoboodschap aan de deelnemers van een internationale conferentie over dit onderwerp in 2018 stelde hij in duidelijke bewoordingen dat catechist zijn een roeping is: Catechist zijn, dat is de roeping, niet om als catechist te werken. Niet veel later voegde hij daaraan toe dat deze vorm van dienstbetoon die in de christelijke gemeenschap wordt uitgeoefend nood heeft aan officiële erkenning als een waarachtig en echt ambt van de Kerk. Die overtuiging is nu gerijpt en kreeg vorm in het Motu proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Antiquum ministerium
Waarmee de dienst van catechist ingesteld wordt
(10 mei 2021)
, dat dinsdag a.s. om 11.30 uur op een persconferentie in het Vaticaan zal worden voorgesteld. Dat zal gebeuren door aartsbisschop Salvatore Fisichella, de voorzitter van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, en de Duitse curiebisschop Franz-Peter Tebartz-van Elst, de apostolisch gedelegeerde die in dezelfde raad verantwoordelijk is voor catechese.

Eerste lijn

Het Motu proprio zal dus formeel de kerkambtelijke bediening (in het Latijn: institutio) van catechist(e) instellen, wat in het verlengde ligt van de door Vaticanum II gewenste inschakeling van leken in de evangelisatie en de catechese. Een rol die, zo had de paus in zijn videoboodschap geformuleerd, de verantwoordelijkheid is van een verkondiger in de eerste lijn. Tegen de achtergrond van de religieuze onverschilligheid - had de paus aangegeven - zal het woord van de catechist(e) altijd een eerste verkondiging zijn, die probeert de harten en geesten te raken van zovelen die wachten om Christus te kunnen ontmoeten.

Gemeenschapsdimensie

Catechist zijn is een dienst en een bediening die moet worden beleefd met de intensiteit van geloof en in een gemeenschapsdimensie, zoals de paus op 31 januari jl. onderstreepte in de audiëntie voor de deelnemers aan de bijeenkomst die door het Nationaal Catechetisch Bureau van de Italiaanse Bisschoppenconferentie (CEI) werd georganiseerd. Dit is het moment, zei de paus toen, om ambachtslieden te worden van open gemeenschappen, die de talenten van iedereen weten te waarderen. Het is tijd voor missionaire gemeenschappen, vrij en belangeloos, die niet streven naar eigen relevantie en voordeel, maar die de paden bewandelen van de mensen van onze tijd die zich daadwerkelijk bekommeren om de mensen in de marge.

Catechisten zijn toegewijde leken die meestal werkzaam in het godsdienstonderwijs of bij de voorbereiding op het ontvangen van de initiatiesacramenten (het doopsel, de eerste communie en het vormsel), of op het kerkelijke huwelijk. Namens de Kerk hebben zij een onderrichtende en geloofsoverdragende taak en staan zij in nauw contact met zowel de gewijde ambtsdragers als met de parochie.

Bron: VaticanNews

Publicatiedatum: 6 mei 2021
Laatst bewerkt: 11 mei 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam