• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Veertigdagentijdboodschap 2007

VATICAANSTAD (Kerknet) - Vanmiddag is in de 'Joannes Paulus II'-aula van de perszaal van de Heilige Stoel de boodschap van paus Benedictus XVI voor de veertigdagentijd 2007 voorgesteld. Dat gebeurde door Mgr. Paul Cordes en Mgr. Karel Kasteel, de voorzitter en secretaris van de Pauselijke Raad 'Cor Unum'. De pauselijke vastenboodschap is dit jaar geïnspireerd op een fragment uit het Johannesevangelie: “Zij zullen opzien naar Hem die zij doorstoken hebben” (Joh. 19, 37). (klik op deze link naar de volledige tekst, hieronder een kleine synopsis)

"De veertigdagentijd is een geschikte periode om samen met Maria en Johannes, de meest geliefde leerling, stil te staan bij Hem, die aan het kruis zijn leven voor de hele mensheid heeft geofferd", zo opent de paus zijn boodschap voor de veertigdagentijd. "In deze tijd van boete en gebed richten we daarom onze blik nog sterker op de gekruisigde Christus. Hij die door zijn dood op Golgotha ons de volheid van Gods liefde heeft geopenbaard." Verwijzend naar zijn eerste encycliek 'Deus Caritas Est' gaat de paus dieper in op wat hij de twee fundamentele vormen van de liefde noemt: de agape - "de onbaatzuchtige liefde van wie uitsluitend streeft naar het welzijn van de ander" - en de eros - "de liefde van wie lijdt onder een gemis en ernaar verlangt opnieuw met de geliefde verenigd te worden".

De gekruisigde Christus

Het is vooral in het mysterie van het kruis dat zich Gods onweerstaanbare liefde zich pas ten volle openbaart, schrijft de paus. "De doorboorde Christus aan het kruis is de meest aangrijpende openbaring van Gods liefde; een liefde waarin eros en agape, ver van elke tegenspraak, elkaar wederzijds verhelderen. Op het kruis is het God zelf die om de liefde van zijn schepsel bedelt: hij dorst naar de liefde van elk van ons (...) Men zou juist daarom kunnen zeggen dat de openbaring van de eros van God aan de mens werkelijk de hoogste uitdrukking van zijn agape is. (...) Het antwoord dat de Heer vurig van onze kant verwacht, is voor alles zijn liefde aan te nemen en ons door Hem naar zich toe te laten halen. Het volstaat daarbij niet zijn liefde gewoon te accepteren. Het komt erop aan die liefde te beantwoorden en zich vervolgens daadwerkelijk in te zetten om ze aan anderen door te geven."

Eucharistische tijd

"Laten we daarom de veertigdagentijd beleven als een 'eucharistische' tijd, waarin we de liefde van Jezus ontvangen en leren om ze om ons heen uit te dragen in elk woord en elke daad", besluit de paus. "Het moet ons in het bijzonder ertoe aanzetten elke vorm van misprijzen voor het leven en van uitbuiting van mensen te bestrijden en de dramatische eenzaamheid en verlatenheid van zoveel mensen te troosten. De veertigdagentijd is voor elke christen een vernieuwde ervaring van de liefde van God die zich aan ons geeft in Christus, een liefde die wij elke dag aan onze naaste moeten teruggeven, vooral aan hen die het meeste lijden en in nood zijn. Alleen op die manier kunnen wij ten volle deel hebben aan de vreugde van Pasen."

Bron: www.kerknet.be

Publicatiedatum: 13 februari 2007
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam