• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan: liturgische boeken niet vervangen door andere hulpmiddelen

(rkliturgie.nl) - Het is ongepast om in de liturgie, ter vervanging van de liturgische boeken, gebruik te maken van vouwblaadjes, fotokopieën en andere hulpmiddelen. Dat standpunt is recent opgenomen in een Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Notitie over de Zondag van het Woord
(17 december 2020)
van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten.

De Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Notitie over de Zondag van het Woord
(17 december 2020)
werd ondertekend door de prefect van de Congregatie, kardinaal R. Sarah en de secretaris, aartsbisschop A. Roche. In de Vaticaanse Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Notitie over de Zondag van het Woord
(17 december 2020)
wordt een aantal liturgische regels voor de viering van de liturgie van het Woord in herinnering gebracht en geürgeerd. Dit is gebeurd in aanloop naar de door Paus Franciscus ingevoerde ‘zondag van het Woord van God’, die sinds 2020 jaarlijks wordt gehouden op de derde zondag in de tijd door het jaar. In het jaar 2021 is dat op 24 januari.

Het document beklemtoont de waarde van het daadwerkelijk gebruik van liturgische boeken met passages van de Heilige Schrift, zoals die zijn uitgegeven voor de eucharistie, het getijdengebed en andere liturgische vieringen. Juist het liturgische boek draagt bij aan de eerbied voor het mysterie van God die tot zijn volk spreekt. Daarom is het volgens de verklaring nodig dat er aandacht wordt besteed aan de materiële waarde en het goede gebruik van liturgische boeken. Pastorale hulpmiddelen met teksten van de Heilige Schrift zijn als vervangmiddel van liturgische boeken niet op hun plaats.

Publicatiedatum: 14 januari 2021
Laatst bewerkt: 18 januari 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam