• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan wijst wederzijdse uitnodigingen voor de viering van de Eucharistie/het Avondmaal af

De verschillen in Eucharistie en bediening zijn nog steeds onveranderd. Het is belangrijk dat Katholieke en Protestantse Christenen het deelnemen aan de viering van de andere denominatie voorlopig achterwege laten. Er is ook geen basis voor een individuele gewetensbeslissing, zegt de Congregatie voor de Geloofsleer in een brief aan de voorzitter
van de Duitse Bisschoppenconferentie, Bisschop Georg Bätzing, de vertrouwelijke brief is in handen van de Katholieke Persdienst (KNA).

De Congregatie voor de Geloofsleer
Over oproep wederzijdse toelating tot Eucharistie en Avondmaal in een Votum van een oecumenische werkgroep
Brief aan de voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie
(18 september 2020)
heeft een theologische bijlage (die helaas nog niet achterhaald kon worden). De Congregatie voor de Geloofsleer omschrijft daarin haar argumenten tegen de voorstellen van de oecumenische werkgroep en denktank van Evangelische en Katholieke theologen (ÖAK), waarin zij voorstellen om gezamenlijk deel te nemen aan elkaars viering en samen de Eucharistie of Avondmaal te vieren. De gezamenlijke slottekst van afgelopen jaar, waaraan ook Bätzing mede-ondertekenaar was, moet een eind maken aan een jarenlange blokkade. Bätzing had onlangs nog aangekondigd, deze vorm van gezamenlijk vieren op de Oecumenische Kerkendag  (Ökumenischen Kirchentag (ÖKT) in Frankfurt volgend jaar, in praktijk te willen brengen.

‘Samen aan de tafel van de Heer’ 

Volgens de Congregatie voor de Geloofsleer, wier brief is gedateerd 18 september, en ondertekend door Kardinaal Luis Ladaria Ferrer als Prefect en Aartsbisschop Giacomo Morandi als secretaris, staan enkele fundamentele Katholieke opvatting van de Kerk: de Eucharistie en de wijding nog te ver af van de Evangelische kerk. Een opening voor een Eucharistische maaltijdgemeenschap met de Evangelische Kerk in Duitsland zouden in het huidig stadium nieuwe scheuringen kunnen doen ontstaan ??in de oecumenische dialoog met de Orthodoxe kerken in en buiten Duitsland.

Concreet ziet het Vaticaan de eenheid tussen de Eucharistie en de kerk ondergewaardeerd. Ook worden essentiële theologische en onveranderbare inzichten van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en de gemeenschappelijke traditie met de Orthodoxie niet voldoende gewaardeerd.

Het volledig accepteren van de Eucharistie en Protestantse bediening in internationale katholiek-lutherse dialoogfora zouden geen enkele weerklank vinden in een oecumenische gezamenlijke slottekst. De Congregatie wees erop dat de Bisschoppenconferentie zelf de noodzaak inziet van een verdere theologische verdieping van bepaalde kernthema’s zoals de kwestie van de werkelijke aanwezigheid van God in de Eucharistie.

Volgens haar eigen verklaring heeft de Congregatie voor de Geloofsleer actie ondernomen nadat de Congregatie van Bisschoppen in Rome haar op 20 mei de tekst ‘Samen aan de tafel van de Heer’ ter evaluatie had toegestuurd. Eerder hadden de Duitse Katholieke Bisschoppen de uitkomsten van de oecumenische werkgroep en de oecumenische commissie van de Bisschoppenconferentie besproken tijdens hun plenaire voorjaarsvergadering.

Ondertussen bevestigde de woordvoerder van de Duitse Bisschoppenconferentie, Matthias Kopp, de ontvangst van de brief uit Rome en kondigde aan dat deze volgende week zal worden besproken op de plenaire herfstvergadering van de Katholieke Bisschoppen in het Duitse Fulda.

Publicatiedatum: 25 september 2020
Laatst bewerkt: 28 december 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam