• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kardinaal Burke: ons leven laten leiden in God en Zijn heil en niet door ziekte

(alphanews) - In een tijd waarin "we dicht bij elkaar moeten zijn in christelijke liefde, zouden wereldse krachten ons isoleren en ons laten geloven dat we alleen en afhankelijk zijn van seculiere krachten, wat ons slaven zou maken van hun goddeloze en moorddadige agenda", zei kardinaal Raymond Burke tijdens een zaterdagse preek.

Burke, de stichter van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe in La Crosse (Wisconsin) in de Verenigde Staten, hield zaterdagavond 12 december een krachtige preek in dit bedevaartsoord.

"We komen naar Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe op haar feestdag met onrustige en bezwaarde harten. Onze natie maakt een crisis door die haar toekomst als vrij en democratisch land bedreigt. De wereldwijde verspreiding van het marxistisch materialisme, dat al vernietiging en dood heeft gebracht in het leven van zovelen en dat de fundamenten van onze natie al tientallen jaren bedreigt, lijkt nu de heersende macht over onze natie te grijpen", begon Burke met zijn preek.

"Om economisch voordeel te behalen, hebben we ons als natie afhankelijk gemaakt van de Chinese Communistische Partij, een ideologie die volledig haaks staat op de christelijke fundamenten waarop gezinnen en onze natie veilig en welvarend blijven", vervolgde hij.

Burke sprak specifiek over de Verenigde Staten, maar "klaarblijkelijk zijn veel andere naties in de greep van een soortgelijke, meest verontrustende crisis," zei hij.
"Dan is er nog het mysterieuze Wuhan-virus over wiens aard en preventie de massamedia ons dagelijks tegenstrijdige informatie geven. Wat wel duidelijk is, is dat het door bepaalde krachten is gebruikt, nadelig voor gezinnen en voor de vrijheid van naties, om hun kwade agenda te bevorderen. Deze krachten vertellen ons dat wij nu het onderwerp zijn van de zogenaamde "Great Reset", het "nieuwe normaal", dat ons wordt gedicteerd door hun manipulatie van burgers en naties door onwetendheid en angst", zei de kardinaal.

Gezien deze "smartelijke" omstandigheden wordt de Amerikanen nu gevraagd om "de weg te vinden om hun leven te begrijpen en te sturen" in een "ziekte en de preventie ervan," in plaats van "in God en in Zijn plan voor ons heil".
"Het antwoord van vele bisschoppen en priesters, en van vele gelovigen, heeft een jammerlijk gebrek aan een goede catechese geopenbaard. Velen in de Kerk lijken niet te begrijpen hoe Christus zijn verlossingswerk in tijden van pest en andere rampen voortzet", zei Burke.
"Bovendien wordt onze heilige moederkerk, de smetteloze bruid van Christus, waarin Christus altijd aan het werk is voor onze eeuwige verlossing, overspoeld door berichten over zedelijke corruptie, vooral op het gebied van het zesde en zevende gebod, die met de dag lijken toe te nemen. In onze eigen natie hebben de berichten over Theodore McCarrick terecht vele toegewijde katholieken in de verleiding gebracht om de herders te ondervragen, die in overeenstemming met Christus' plan voor de Kerk hun zekere gidsen moeten zijn door de waarheden van het geloof te onderwijzen, door hen te leiden in de passende aanbidding van God en in het gebed tot hem, en door hen te leiden door middel van de eeuwigdurende discipline van de Kerk", vervolgt hij.

In plaats daarvan krijgen de gelovigen "te vaak geen antwoord, of een antwoord dat niet gegrond is op de onveranderlijke waarheden betreffende het geloof en de zeden".
"Ze ontvangen reacties die niet van herders lijken te komen, maar van seculiere bestuurders. De verwarring over wat de Kerk ons werkelijk leert en verlangt in overeenstemming met haar leer, zorgt voor steeds grotere verdeeldheid in het lichaam van Christus. Dit alles verlamt de Kerk in haar missie van getuigenis geven van de goddelijke waarheid en de goddelijke liefde in een tijd waarin de wereld de Kerk als nooit tevoren meer nodig heeft gehad om een baken te zijn", verklaarde Burke.

"Bij de ontmoeting met de wereld wil de Kerk zich ten onrechte aan de wereld aanpassen in plaats van de wereld op te roepen tot bekering in gehoorzaamheid aan de goddelijke wet die in ieder mensenhart is geschreven en in haar volheid is geopenbaard in de verlossende incarnatie van God de Zoon", voegde hij eraan toe.
De kardinaal zei dat deze problemen "een formidabele uitdaging" vormen voor het christelijke leven en "het meest pijnlijke lijden" hebben veroorzaakt.

"Ja, ons hart is begrijpelijkerwijs bezwaard, maar Christus verheft, op voorspraak van zijn Maagdelijke Moeder, ons hart tot het Zijne en hernieuwt ons vertrouwen in Hem, die heeft beloofd dat Hij nooit ontrouw zal zijn aan Zijn beloften. Hij zal ons nooit in de steek laten", besluit Burke. "Laten we ons niet laten verleiden door de krachten van de wereld en door valse profeten. Laten we Christus niet in de steek en ons heil zoeken op plaatsen waar het nooit te vinden is".

Publicatiedatum: 15 december 2020
Laatst bewerkt: 15 december 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam