• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Internationale Gebedsontmoeting voor de Vrede in Rome: ‘De hoogste religie is het cultiveren van universeel broederschap’

Op 20 oktober leidde de paus een oecumenisch gebed voor “vrede” in de Santa Maria in Aracoelibasiliek in Rome. Volgens de Vaticaans persdienst werd er simultaan een Boeddhistische gebedsdienst gehouden in een katholieke kerk, en een Sikh gebedsdienst in een Franciscaans klooster. Na afloop kwamen al de vertegenwoordigers van alle grote religies bijeen op het plein van de Capitolijn in Rome, in tegenwoordigheid van twee enorme afgodsbeelden van de Romeinse riviergoden Tiber en Nijl.

De ‘Internationale Gebedsontmoeting voor de Vrede’ werd gehouden in Rome en georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’ Egidio, getiteld “Niemand wordt alleen gered. Vrede en broederschap.”

Eerst werd met de vertegenwoordigers van de verschillende christelijke kerken een gebedsdienst gehouden in de basiliek. De voorzitter van de Raad van de Protestantse Kerk in Duitsland, Heinrich Bedford-Strohm, maakte van de bijeenkomst gebruik om aan te dringen op de intercommunie. Hij drong erop aan dat een “eenheid aan de tafel van de Heer tijdens mijn eigen leven mijn eigen persoonlijke droom is”.

De paus citeerde Benedictus XVI en zei dat “het Kruis ons tot broeders en zusters maakt”. Vgl. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Afsluiting van de Via Crucis in het Colosseum, Goede Vrijdag 2008, Het Kruis is de bron voor eeuwig leven - wat hebben wij gedaan met dit geschenk? (21 mrt 2008), 3. In zijn teospraak gebruikt Paus Benedictus XVI overigens deze zinsnede in een andere context, namelijk dat er wel een bekering aan vooraf moet gaan.

Het oecumenische gedeelte werd gevolgd door een openhartig interreligieuze ceremonie op een podium, op het plein van de Capitolijn. Een Sikh-vertegenwoordiger zei: “De hoogste religie is het cultiveren van universeel broederschap.”

De toespraak van de paus bevatte zijn gebruikelijke modewoorden en bevatte onzinnige uitspraken als “‘iemands problemen zijn de problemen van allemaal” of “niemand wordt alleen gered; we kunnen alleen samen worden gered.”

de paus begon zijn H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot de vertegenwoordigers van Christelijke Kerken en kerkelijke gemeenschappen en van de wereldreligies voor de wereldgebedsdag voor de vrede
Basilica van Sint Franciscus van Assisi - Interreligieuze gebedsdag Assisi 1986
(27 oktober 1986)
door te herinneren aan de historische bijeenkomst in Assisi waar paus Johannes Paulus II op 27 oktober 1986 naar verlangde, waarin de paus voor het eerst in de kerkgeschiedenis leiders van andere religies uitnodigde om samen met hem te bidden voor vrede voor de mensheid.

Die ontmoeting, zo zei de paus, bevatte” een profetisch zaadje dat door Gods genade geleidelijk is gerijpt door ongekende ontmoetingen, vredestichtingen en nieuwe initiatieven van broederschap.”

Hij merkte op dat sinds die Bijeenkomst vele pijnlijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, soms in naam van de religie, maar dat we ook de vruchtbare stappen erkennen die sindsdien zijn ondernomen in de interreligieuze dialoog.

“Dit is een teken van hoop dat ons aanmoedigt om als broeders en zusters verder samen te werken”, zei hij, herinnerend aan het Paus Franciscus - Toespraak
Document over broederlijkheid onder de mensen voor wereldvrede en voor het samenleven
Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten
(4 februari 2019)
, dat hij ondertekende met de Groot-imam van Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, in 2019.

de paus verwees ook naar zijn zojuist uitgebrachte encycliek, Paus Franciscus - Encycliek
Fratelli tutti
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
(4 oktober 2020)
, waarin hij herhaalt dat “het gebod van vrede is gegrift in de diepten van de religieuze tradities“. Paus Franciscus, Encycliek, Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap, Fratelli tutti (4 okt 2020), 284

Hij riep alle religieuze leiders op om “vurig te bidden voor vrede”, ieder tot z’n eigen god uiteraard.

Nogmaals citerend uit Fratelli tutti, zei de paus: “Laten we niet vastzitten in theoretische discussies, maar het gewonde vlees van de slachtoffers aanraken.” Paus Franciscus, Encycliek, Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap, Fratelli tutti (4 okt 2020), 261

Verder zei hij nog, wat dat ook moge betekenen: “Opnieuw beseften we dat niemand alleen wordt gered; we kunnen alleen samen worden gered.” Paus Franciscus, Encycliek, Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap, Fratelli tutti (4 okt 2020), 32

Wij allemaal, zei de paus, volkeren, gemeenschappen, regeringsleiders en internationale organisaties moeten beseffen dat we één menselijke familie zijn en dat “we alleen samen kunnen worden gered door ontmoeting en onderhandeling, het opzij zetten van onze conflicten en het nastreven van verzoening, het matigen van de taal van politiek en propaganda, en het ontwikkelen van ware wegen naar vrede” Paus Franciscus, Encycliek, Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap, Fratelli tutti (4 okt 2020), 231

Dus broederschap onder alle religies staat gelijk aan ‘gered worden’? Is dat de nieuwe definitie van verlost worden?

Echter, in het Evangelie staat dat Jezus zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.” (Joh. 14, 6-7).

de paus sloot zijn toespraak af met de opmerking dat alle personen van verschillende religieuze tradities, verzameld op de Capitolijnse heuvel, een vredesboodschap uitzenden “om duidelijk te laten zien dat de religies geen oorlog willen.”

Hij eindigde met deze overtuiging: “Met Gods hulp zal het mogelijk zijn om een ??wereld van vrede op te bouwen en zo samen te worden gered.“

Tijdens de bijeenkomst kwamen ook vertegenwoordigers van de Islam, het Boeddhisme, de Sikh gemeenschap en andere religies aan het woord. Voortdurend werd er door de aanwezigen geapplaudisseerd.

Bron: restkerk.net

Publicatiedatum: 21 oktober 2020
Laatst bewerkt: 31 oktober 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam