• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: huidige pandemie moet aanzet geven tot nieuwe levensstijl

(kerknet.be) - Tegen de achtergrond van de coronapandemie roept paus Franciscus in zijn Paus Franciscus - Boodschap
Dat vijftigste jaar moet een heilig jaar voor u zijn; dan moet ge in het land afkondigen dat alle bewoners hun slaven vrijlaten. Het moet een jubeljaar voor u zijn (Lev. 25, 10)
6e Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping (1 september 2020)
voor de Werelddag van Gebed voor de Bescherming van de Schepping (1 september), de mensheid op om de oorspronkelijke harmonie met de schepping te herstellen. Door de pandemie bevinden wij ons op een kruispunt. Dat moeten wij gebruiken als een kans voor een definitieve ommekeer. De paus stelt vast dat de roep van de armen en de aarde de voorbije jaren almaar luider is geworden.

Aansluitend volgt een aanklacht tegen de aanhoudende aantasting van het milieu, het schijnbaar ongebreidelde verlangen naar consumptie en het toenemende sociale onrecht. De bossen gaan dood, de grond erodeert, de velden verdwijnen, de woestijnen worden almaar groter, de zeeën zijn zuur en de stormen worden steeds heviger: de schepping kreunt!, waarschuwt de paus. Dat moet ons aansporen tot een bezinning over de manier waarop wij met energie, consumptie, transport en voeding omgaan.

De paus dringt aan op schuldkwijtschelding voor de armste landen vanwege de ernstige gevolgen van de coronacrisis en maatregelen ter bevordering van het economische herstel. Wij moeten ons ook tot het uiterste inspannen voor de uitvoering van de doelstellingen van het klimaatbeschermingsakkoord van Parijs.

Bron: VIS/Kathpress.at

Publicatiedatum: 1 september 2020
Laatst bewerkt: 2 september 2020


 
RSS feedAangepaste dossiers

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam