• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kard. Sarah: Priesters kunnen niet verboden worden de H. Communie uit te reiken of Biecht te horen

Vaticaanstad (kath.net/KAP) Kardinaal Robert Sarah, hoofd van de Vaticaanse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, heeft kritiek geuit op de beperkingen van het kerkelijk leven door buitensporige coronabeschermingsmaatregelen. In een interview met het Italiaanse portaal "Daily Compass" zou hij zaterdag gezegd hebben: "Niemand heeft het recht om een priester te beletten de Communie uit te reiken of Biecht te horen". Hij zei dat hij niet veel heil ziet in het online uitzenden van HH. Missen in tijden van een crisis. Dit brengt ons op een verkeerde weg, ook de priesters. "Ze moeten naar God kijken - en niet in een camera", zei de kardinaal.

Voorstellen om de H. Hosties in plastic zakken te verdelen tijdens de kerkdiensten vanwege de hygiëne wijst hij strikt af. "Nee, nee, nee - dit is absoluut onmogelijk. God verdient respect. Je kunt hem niet in een zak stoppen." Dit is "totale waanzin". De Eucharistieviering moet waardig zijn. "We zijn niet in een supermarkt", benadrukte Sarah, sprekend over deze "absurde" ideeën. De Heilige Communie is geen onderwerp van onderhandeling over het wel of niet openstellen van kerken voor de gelovigen.

Het feit dat openbare diensten momenteel op veel plaatsen niet mogelijk zijn, mag in geen geval leiden tot het "ontheiligen" van handelingen, aldus de Curie-Kardinaal. Ondanks alle moeilijkheden heeft iedere gelovige nog steeds de mogelijkheid om een priester te vragen om de H. Communie te mogen ontvangen onder de gebruikelijke voorwaarden.

Andere delen uit het interview:

"Het is een kwestie van geloof en als we ons echt bewust zouden zijn van wat we in de Mis vieren en wat de Eucharistie is, zouden bepaalde manieren om de Communie uit te reiken niet eens in gedachten komen". Kardinaal Sarah, Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten reageert openlijk op de "zorgen" van de gelovigen, die niet alleen beroofd zijn van de Heilige Mis, maar die nu ook ontsteld zijn over de bizarre voorstellen die worden gedaan, met het oog op een beperkte terugkeer naar de openbare Missen, die de hygiënische veiligheid voor het uitreiken van de Communie garanderen.

NewDailyCompass: De laatste tijd wordt in Italië gesproken over een oplossing die in Duitsland al door sommigen is overgenomen, waarbij het Lichaam van Christus wordt "verpakt": "Om de Italiaanse katholieken in staat te stellen er naar terug te keren en tegelijkertijd besmetting te voorkomen - aldus de krant La Stampa - wordt gedacht aan een "doe het zelf" communie met "haal de gastheren weg" die eerder door de priester zijn ingewijd en die individueel worden gesloten in plastic zakjes die in de kerk op de planken worden gelegd".

"Nee, nee, nee - Kardinaal Sarah antwoordt geschokt aan de telefoon - het is absoluut niet mogelijk, God verdient respect, je kunt hem niet in een zak stoppen. Ik weet niet wie aan deze absurditeit gedacht heeft, ook al is het waar dat de ontbering van de Eucharistie zeker een lijdensweg is, de kwestie van hoe te communiceren staat niet open voor onderhandeling. We communiceren op een waardige manier, waardig aan God die naar ons toe komt. De Eucharistie moet met geloof behandeld worden, we kunnen haar niet als een onbeduidend object behandelen, we zijn niet in de supermarkt. Dit is totale waanzin."

NewDailyCompass: Zoiets heeft al plaatsgevonden in Duitsland...

Kard. Sarah: Helaas worden er in Duitsland veel dingen gedaan die niet katholiek zijn, maar dat betekent niet dat je ze moet imiteren. Onlangs hoorde ik een bisschop zeggen dat er in de toekomst geen eucharistische bijeenkomsten meer zullen zijn, maar alleen de liturgie van het Woord. Maar dit is protestantisme.

NewDailyCompass: Zoals gewoonlijk hebben "medelevende" redenen de overhand: de gelovigen hebben de communie nodig, die hen al enige tijd ontnomen is, maar omdat het risico op besmetting nog steeds groot is, moet er een compromis worden gevonden...

Kard. Sarah: Er zijn twee zaken die absoluut moeten worden opgehelderd. Ten eerste is de eucharistieviering geen recht of plicht: het is een geschenk dat we vrijelijk van God ontvangen en dat we met eerbied en liefde moeten verwelkomen. De Heer is een persoon, niemand zou de persoon die hij liefheeft in een zak of op een andere onwaardige manier verwelkomen. Het antwoord op de ontbering van de Eucharistie kan geen ontheiliging zijn. Dit is echt een kwestie van geloof, als we geloven dat we het niet onwaardig kunnen behandelen.

NewDailyCompass: En de tweede kwestie?

Kard. Sarah: Niemand kan een priester ervan weerhouden te biechten en de communie te doen, niemand heeft het recht hem tegen te houden. Het sacrament moet worden gerespecteerd. Dus zelfs als het niet mogelijk is om een mis bij te wonen, kunnen de gelovigen vragen om te biechten en de communie te ontvangen.

NewDailyCompass: Laten we teruggaan naar de Communie. Over een paar weken is er nog steeds hoop dat de openbare Mis weer op gang komt. En naast de meer heiligschennende oplossingen is er ook discussie over de vraag of het beter is om de Communie in de mond of in de hand te ontvangen, en in het laatste geval hoe het in de hand te ontvangen. Wat moet er gedaan worden?

Kard. Sarah: Er bestaat al een regel in de Kerk en die moet worden gerespecteerd: de gelovigen zijn vrij om de Communie in de mond of in de hand te ontvangen. N.v.d.r.: Het staat de gelovige vrij om de H. Communie op de tong (de gebruikelijke wijze bij de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus en ook mogelijk in de Novus Ordo) of op de hand (een toegestane wijze in de Gewone Vorm van de Romeinse Ritus) te ontvangen.

NewDailyCompass: De laatste jaren is er bezorgdheid over een duidelijke aanval op de Eucharistie: eerst was er de kwestie van de gescheiden en hertrouwde mensen, onder de vlag van "Communie voor iedereen"; daarna de intercommunie met de protestanten; daarna de voorstellen om de Eucharistie beschikbaar te stellen in het Amazonegebied en in de regio's met een tekort aan geestelijken, nu de Missen ten tijde van het coronavirus ...

Kard. Sarah: Het zou ons niet moeten verbazen. De duivel valt de Eucharistie krachtig aan omdat deze het hart is van het leven van de Kerk. Maar ik geloof, zoals ik al in mijn boeken heb geschreven, dat de kern van het probleem de geloofscrisis in het priesterschap is. Als priesters zich bewust zijn van wat de Mis is en wat de Eucharistie is, zouden bepaalde manieren van vieren of bepaalde hypotheses over de Communie niet eens in gedachten komen. Zo kan Jezus niet behandeld worden.

Zie ook dossier H. Mis zonder gelovigen, Aanbidding en geestelijke Communie

Publicatiedatum: 2 mei 2020
Laatst bewerkt: 8 juni 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam