• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Divino Amore: de paus vertrouwt Rome, Italië en de wereld toe aan de bescherming van Maria

Paus Franciscus heeft Rome, Italië en de wereld toevertrouwd aan de bescherming van Maria, Moeder van God, die in het Mariaal heiligdom van Divino Amore, op ongeveer 15 km ten zuiden van Rome (Castel di Leva), aanroepen wordt.

De videoboodschap van paus Franciscus werd op woensdag 11 maart 2020 rechtstreeks uitgezonden vanuit de bibliotheek van het Apostolisch Paleis in het Vaticaan, voor de Mis om 19 u in het heiligdom werd opgedragen door kard. Angelo De Donatis, vicaris van de paus voor Rome, zonder aanwezigen.

Voortaan zal alle dagen de Mis van 19 u opgedragen worden voor deze intentie.

En het bisdom Rome heeft een collecte georganiseerd om dokters, verpleegkundigen en al het verzorgend personeel te hulp te komen.

Voor een replica van het schilderij van de Maagd Maria van Divino Amore, heeft paus Franciscus tot Maria gebeden en Haar aanroepen als “Heil van het Romeinse volk”: “O Maria, Gij schittert altijd op onze weg als een teken van heil en hoop. Wij vertrouwen ons aan U toe, Heil van de zieken, die U bij het kruis verenigd hebt met het lijden van Jezus, en die vaststond in Haar geloof. Gij, Heil van het Romeinse volk, Gij weet wat wij nodig hebben. En wij zijn zeker dat Gij het nodige zult doen opdat vreugde en feest terugkeren na deze tijd van beproeving, zoals in Kana in Galilea”.

En hij sloot hierbij de aanroeping aan tot de Moeder van de Goddelijke Liefde (Divino Amore): “Help ons, Moeder van de Goddelijke Liefde, in overeenstemming te zijn met de wil van de Vader en te doen wat Jezus ons zal zeggen, die ons lijden op zich genomen heeft en onze pijnen gedragen om ons door het kruis naar de vreugde van de verrijzenis te leiden. Amen”.

Daarna bad de paus de Maria antifoon Suub tuum praesidium confugimus in het Italiaans : “Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, Heilige Moeder van God: versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren, o glorievolle en gezegende Maagd Maria”.

De Heilige Maagd van 1840

Het heiligdom herbergt een afbeelding uit de 14e eeuw. Dat is het begin van een traditionele bedevaart te voet en met fakkels in de nacht, op zaterdagavond. De oorsprong van het heiligdom is de tussenkomst van de Maagd Maria voor een jonge reiziger die in 1840, door zwervende honden achtervolgd werd.

Beangstigd, keek hij naar de toren van een oud verwoest kasteel, dat een schilderij droeg uit de 14e eeuw, met de Maagd en het Kind, met boven Hen een duif, symbool van de Heilige Geest, de “Goddelijke Liefde”. Hij riep: “Madonna mia, grazia!”, Lieve Vrouw, heb erbarmen! De honden gingen onmiddellijk weg, plots gekalmeerd “alsof zij aan een mysterieus bevel gehoorzaamden”.

De naam van de reiziger van Divino Amore werd niet bewaard, maar omdat hij zijn lotgevallen aan iedereen vertelde die hij tegenkwam en overal waar hij ging, werd Castel di Leva bekend, zoals de kronieken van die tijd vermelden: “Men maakte geen onderscheid tussen dag en nacht en bedevaarders stroomden steeds vromer en talrijker toe, en kregen vele genaden”.

In 1745 werd een kerk gebouwd om de afbeelding van de Heilige Maagd onder te brengen. De “zaal met de ex voto’s”, bedekt met duizenden ex voto’s van alle soorten, toont dat de inwoners van Rome, in de loop der eeuwen hun toevlucht bleven nemen tot de voorspraak van de Maagd van Divino Amore en verhoord werden. Overal in de stad Rome zijn reproducties van de afbeelding van de Heilige Maagd van Divino Amore te vinden. Men vindt er bijvoorbeeld ook fietsen van renners, die de bescherming van Maria ondervonden hebben, waarschijnlijk tijdens de Ronde van Italië: één ervan is van Eddie Merckx.

De belofte van 1944

Het is tot de Heilige Maagd van Divino Amore, dat paus Pius XII Rome en Italië in 1944 heeft toevertrouwd. Op vraag van Pius XII, werd de afbeelding van de Heilige Maagd van Divino Amore op 24 januari 1944 naar Rome gebracht: een tijd van arrestaties, foltering, deportaties, met op 24 maart, de massamoord in de Ardeatijnse grotten waar meer dan 300 mensen omkwamen.

Op 4 juni 1944, was Rome reeds 9 maanden door nazitroepen bezet – de inwoners van Rome deden de belofte, een nieuw heiligdom op te richten als de stad aan de vernieling zou ontsnappen: Rome, waar de bruggen zouden moeten springen, en de stad in brand gezet, werd gespaard. Wanneer de eerste Amerikaanse troepen de stad binnenkwamen, trok de bezetter zich zonder slag of stoot terug. Het nieuwe heiligdom werd na het jaar 2000, samen met liefdadigheidswerken opgericht.

Divino Amore kreeg drie keer het bezoek van Johannes Paulus II : op 1 mei 1979, 7 juni 1987 en 4 juli 1999.

Paus Benedictus XVI ging er naartoe op 1 mei 2006, meer bepaald om de bescherming van de Maagd Maria te vragen tegen het terrorisme.

Hij herinnerde aan de belofte van 1944: “Zij vroegen aan de Heilige Maagd van de Goddelijke Liefde dat deze stad zou gevrijwaard blijven van de verschrikkingen van de oorlog, een smeekgebed dat verhoord werd”.

De inwoners van Rome, zo benadrukte de paus ook, deden de belofte “hun moreel gedrag te verbeteren om het meer in overeenstemming te brengen met dat van de Heer Jezus”.

“Vandaag is de bekering tot de God van Liefde nog altijd nodig, opdat de wereld zou bevrijd worden van oorlog en terrorisme. Het zijn helaas de slachtoffers die het ons in herinnering brengen, zoals de militairen die verleden donderdag in Nassiriya in Irak stierven, en die wij toevertrouwen aan de moederlijke voorspraak van Maria, Koningin van de Vrede.”

Bron: zenit.org (Franstalig)
Vert.: maranatha-gemeenschap

Publicatiedatum: 11 maart 2020
Laatst bewerkt: 19 maart 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam