• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Katholiek begrip van ‘broederlijkheid’

In het kader van het veelvuldig gebruik van het begrip “broederlijkheid” een kort kijkje bij de H. Paus Pius X, die in zijn Encycliek H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Notre charge apostolique
Aan het Franse episcopaat over de socialistische doctrines van Le Sillon
(15 augustus 1910)
(1910) o.a. spreekt over het katholieke begrip van broederlijkheid.

Onze apostolische taak vereist van ons dat Wij waken over de zuiverheid van het geloof en over de integriteit van de katholieke discipline en dat Wij de gelovigen vrijwaren van de gevaren van de dwaling en het kwaad, vooral wanneer de dwaling en het kwaad voorgesteld worden in een aangrijpende taal die, terwijl het vage ideeën en dubbelzinnige uitdrukkingen verbergt onder de bevlogenheid van het gevoel en de welluidendheid van woorden, de harten kan ontvlammen ten gunste van verleidelijke maar funeste zaken. Dit waren vroeger de stellingen van de zogenaamde filosofen van de achttiende eeuw, van de revolutie en het liberalisme die meerdere malen zijn veroordeeld. Ook vandaag nog zijn dit de theorieën van Sillon die, onder hun schitterende en genereuze gedaantevormen, et zeer dikwijls ontbreekt aan helderheid, logica en waarheid. In deze zin behoren deze theorieën niet tot de katholieke en Franse geest. H. Paus Pius X, Apostolische Brief, Aan het Franse episcopaat over de socialistische doctrines van Le Sillon, Notre charge apostolique (15 aug 1910), 1
….
Hetzelfde is het gesteld met de notie ‘broederlijkheid’ waarvan zij de basis leggen in de liefde voor gemeenschappelijke interesses of, aan de overzijde van alle filosofieën en religies, in het eenvoudige begrip ‘mensheid’ dat in dezelfde liefde en met een gelijke tolerantie alle mensen omvat met al hun ellendes, zowel intellectueel als moreel, fysiek en tijdelijk. Welnu, de katholieke leer onderwijst ons dat de eerste plicht van de liefde er niet in bestaat verkeerde overtuigingen te tolereren, hoe oprecht ze ook mogen zijn. Evenmin bestaat deze in de theoretische of praktische onverschilligheid voor de dwaling en de ondeugd waarin wij zien dat onze broeders zijn terechtgekomen. Daarentegen bestaat de eerste plicht van de liefde in de ijver voor hun intellectuele en morele verbetering en evenzeer voor hun materieel welzijn. Dezelfde katholieke leer onderwijst ons ook dat de bron van de naastenliefde zich bevindt in de liefde tot God, gemeenschappelijke vader en doel van geheel de menselijke familie, en in de liefde tot Jezus Christus, waarvan wij de leden zijn zodanig dat in het troosten van een ongelukkige wij goed doen ten aanzien van Jezus Christus zelf. Elke andere liefde is een illusie of een steriel en voorbijgaand gevoelen. Er is inderdaad de menselijke ervaring van heidense en seculiere maatschappijen van alle tijden om aan te tonen dat op een bepaald moment de beschouwingen over gemeenschappelijke interesses of natuurlijke gelijkenissen slechts weinig vermogen ten aanzien van de passies en begeerten van het hart.

Eerbiedwaardige Broeders, er is geen echte broederlijkheid buiten de christelijke liefde die, door de liefde voor God en Zijn Zoon Jezus Christus onze Redder, alle mensen omvat om hen allen te troosten en hen allen te leiden naar hetzelfde geloof en hetzelfde hemelse geluk. Door broederlijkheid te scheiden van de christelijke liefde in deze zin zou de democratie, veeleer dan een vooruitgang, een desastreuze stap terug betekenen voor de beschaving. Want, indien men wel komen tot  - en Wij verlangen dit met geheel Ons hart - het grootst mogelijke geheel van welzijn voor de maatschappij en voor elk van de leden door middel van de broederlijkheid of, zoals men ook zegt, door middel van de universele solidariteit, dan dienen alle geesten verenigd te zijn in de waarheid, elke wil verenigd in de moraal en elk hart verenigd in de liefde tot God en tot Zijn Zoon, Jezus Christus. Deze vereniging is enkel realiseerbaar door middel van de katholieke liefde en daarom kan de enkel de katholieke liefde de volkeren leiden naar in de mars naar de vooruitgang naar de ideale beschaving. H. Paus Pius X, Apostolische Brief, Aan het Franse episcopaat over de socialistische doctrines van Le Sillon, Notre charge apostolique (15 aug 1910), 23

Gegeven te Rome bij Sint-Pieter op 25 augustus 1910, het achtste jaar van Onze Pontificaat.
Paus Pius X

Bron: summacatholica.blogspot.nl
(De volledige vertaling van deze H. Paus Pius X - Apostolische Brief
Notre charge apostolique
Aan het Franse episcopaat over de socialistische doctrines van Le Sillon
(15 augustus 1910)
op deze site)

Publicatiedatum: 1 februari 2020
Laatst bewerkt: 22 februari 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam