• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Boodschap paus aan deelnemers Wereld Economisch Forum in Davos

(kerknet.be) - Paus Franciscus roept in zijn boodschap aan de deelnemers aan de 50ste editie van het World Economic Forum (WEF, Wereld Economisch Forum) in het Zwitserse Davos om het individualisme te overwinnen en om werk te maken van de morele verplichting om voor elkaar te zorgen. Wij behoren allemaal tot dezelfde menselijke familie, schrijft de paus. Dat moet aansporen om niet louter geld of macht, maar wel het welzijn van de menselijke persoon na te streven. Echte, integrale menselijke ontwikkeling kan alleen maar bloeien als alle leden van de hele menselijke familie erbij betrokken worden en bijdragen tot het nastreven van het algemeen belang.

De paus looft de organisatoren van de bijeenkomst in Davos omdat ze in de loop van de jaren erin geslaagd zijn om belanghebbenden te betrekken bij innovatieve en effectieve manieren om een betere wereld uit te bouwen en omdat er een podium wordt geboden om politieke wil en wederzijdse samenwerking te versterken. In het licht van de almaar groter wordende en onderling verbonden uitdagingen die onze wereld beïnvloeden Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 138-142, wijst het thema dat u dit jaar heeft gekozen - 'Stakeholders voor een samenhangende en duurzame wereld' - op de nood aan een grotere betrokkenheid op alle niveaus om de diverse problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd effectiever aan te pakken.

Zowel bedrijfssectoren als regeringen zijn geroepen om te zoeken naar billijke oplossingen voor de uitdagingen waarvoor we staan. Paus Franciscus

De paus drukt de prominenten uit de wereld van de economie en de politiek op het hart om actuele uitdagingen en initiatieven voor de toekomst niet louter economisch of technologisch te benaderen. Ook de ethische dimensie mag niet uit het oog verloren worden. Tegelijk moedigt hij hen aan om innovatieve en effectieve manieren te zoeken om te bouwen aan een betere wereld. Bij beslissingen moet er bovendien ook altijd oog zijn voor toekomstige generaties. Mogen uw debatten en overleg leiden tot een toename van de solidariteit, vooral met degenen die dit het hardste nodig hebben, die sociaal en economisch onrecht ervaren en wier bestaan zelfs wordt bedreigd.

Paus Franciscus laat zich in Davos vertegenwoordigen door kardinaal Peter Turkson, prefect van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling.

Bron: VIS

Publicatiedatum: 21 januari 2020
Laatst bewerkt: 3 september 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam