• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kardinaal Ratzinger Studentenkring over kerkelijk ambt

De studentenkring van kardinaal Ratzinger, met oud-studenten van de emeritus paus Benedictus XVI, is sinds zaterdag samen voor een studiebijeenkomst over het kerkelijk ambt. De oud-studenten doen dit tegen de achtergrond van de problematiek van seksueel misbruik in de katholieke Kerk. Voor het eerst staat de jaarlijkse studiebijeenkomst ook voor buitenstaanders open. De Duitse emeritus paus neemt omwille van zijn hoge leeftijd niet langer actief deel aan de bijeenkomst, maar hij ontvangt wel de deelnemers.

Van bij aanvang stelden de deelnemers dat ze niet geloven dat, in deze periode van crisis en pijnlijke zuivering van de kerk, structurele hervormingen alleen zullen volstaan om de problemen op te lossen. Professor Karl-Heinz Menke, een hoogleraar dogmatiek in Bonn, onderstreepte dat het sacramentele karakter van de gewijde bediening van bisschop, priester en diaken en de relatie met de eucharistie constitutief is voor de katholieke Kerk. Ook de kerkjurist Christoph Ohly uit Trier herinnerde eraan dat een kerk zonder priester volgens de wil van Jezus Christus onmogelijk is. Het is belangrijk om de extremen van de theologie van Ratzinger te vermijden: aan de ene kant de pragmatische, functionalistische opvatting van het priester zijn als 'een baan'. Aan de andere kant moet men niet vervallen in het oude, heidense begrip, volgens welke de priester alleen werkt en de verbinding met God regelt.

De Oostenrijkse theologe Marianne Schlosser brak een lans voor het celibaat. Al in de in de 14de en 19de eeuw werd over het priestercelibaat gediscussieerd. Toch werd de celibaatsplicht behouden, omdat het celibaat van de priester anders een privézaak zou worden en het charisma zijn publieke betekenis zou verliezen. De voormalige curiekardinaal Gerhard Ludwig Müller stelde dat het bij de keuze van priesterkandidaten onverantwoord zijn om louter te vertrouwen op psychologische en sociologische criteria, die hun wortels hebben in atheïstische filosofieën. De kerk heeft geestelijk gezonde, deugdzame mannen nodig die getuigen van het geloof. Voor wijdingsambten wordt men door God geroepen, gekozen, gezonden en gekwalificeerd.

Bron: Kathpress.at

Publicatiedatum: 30 september 2019
Laatst bewerkt: 30 september 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam