• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Oproep van de paus tot een onderwijspact

Paus Franciscus heeft op 12 september in een Paus Franciscus - Boodschap
Reinventing the Global Educational Alliance
Heruitvinding van een wereldwijde onderwijsalliantie (12 september 2019)
een oproep tot een ontmoeting gelanceerd onder het thema Paus Franciscus - Boodschap
Reinventing the Global Educational Alliance
Heruitvinding van een wereldwijde onderwijsalliantie (12 september 2019)
. De top moet gehouden worden op 14 mei 2020 in het Vaticaan.

Dat een Paus, die tevens Jezuïet is, zich zo voor onderwijs en vorming van nieuwe generaties interesseert is niet verrassend. Wat wel opvalt is dat er geen enkele verwijzing naar een christelijke notie in de uitnodiging genoemd wordt, tenzij de "ik zend u ... mijn zegen" als een dergelijke verwijzing gezien kan worden en een enkele aanhaling uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 20, 35) Er is geen enkele spoor naar God, Jezus of de Kerk in de uitnodiging, terwijl de Paus zich er wel op laat voorstaan dat hij het voortouw neemt. Dominant aanwezig zijn we termen als "nieuw humanisme", "gemeenschappelijk huis", "universele solidariteit, "broederschap", "overeenstemming", "welkom", ...

Vanwege de vele veranderingen in onze tijd wil hij een onderwijsproces op gang brengen waar iedereen bij betrokken is. Een "onderwijs dorp" naar een Afrikaans gezegde dat "er een heel dorp nodig is om een kind op te voeden." Hij wil eerst zo'n dorp opzetten onder verwijzing naar het Abu Dhabi-document. Het wil daarbij de "moed om de menselijke persoon centraal te stellen" als eerste bereiken. Een wereld die nauw met elkaar verbonden is waarvoor een oprechte antropologie zich moet ontwikkelen "in economie, politiek, groei en ontwikkeling". Een integrale ecologie moet ontwikkeld worden waarin "een centrale plaats moet worden ingeruimd voor de waarde die elk schepsel heeft in zijn relatie tot de mensen en de realiteit eromheen, en een levensstijl die de wegwerpcultuur afwijst."

Ook over religie wordt niets gezegd, maar samengebracht in een term "dialoog". Om een "het aan discriminatie verloren terrein terug te winnen" verwijst hij wel naar het Paus Franciscus - Toespraak
Document over broederlijkheid onder de mensen voor wereldvrede en voor het samenleven
Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten
(4 februari 2019)
dat hij op 4 februari 2019 met de Groot Iman van Al-Azhar heeft ondertekend waarin gezegd wordt dat "het pluralisme en de verscheidenheid van godsdienst, ... de wijze goddelijke wil {is} waardoor God de mensen geschapen heeft."

Het bijzondere is dat de Paus zich zo als eerst verantwoordelijke opstelt voor een "nieuw humanisme" zonder Christus, een constante in het denken van het Westen in de laatste twee eeuwen.

Bron: vatican.va/republica.it

Publicatiedatum: 12 september 2019
Laatst bewerkt: 9 januari 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam