• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Rome vaardigt richtlijnen uit voor Chinese priesters

(kerknet.be) - De Heilige Stoel heeft vandaag een toelichting gepubliceerd voor Chinese priesters waarin de geestelijken wordt gevraagd zich burgerlijk te registreren. Tegelijk wordt beklemtoond dat de Heilige Stoel, in overeenstemming met het voorlopige akkoord met China, blijft eisen dat de burgerlijke registratie van de geestelijkheid plaatsvindt met de garantie van het respect voor het geweten en de katholieke overtuigingen van de betrokken personen. De burgerlijke registratie van bisschoppen en priesters moet niet alleen de Chinese wetten respecteren, maar ook de katholieke doctrine.

De toelichting komt er na de recente berichten dat de geestelijken - ondanks de toezegging van de Chinese autoriteiten om ook de katholieke doctrine te respecteren - niet alleen moeten beloven om de Chinese wetten te respecteren, maar ook - en dat is problematisch - dat ze de facto het gezag van de Chinese Katholieke Patriottische Vereniging (CKPV) moeten aanvaarden. Ze komt ook kort voor de belangrijke en delicate aanstelling van een nieuwe bisschop van Hongkong. Daardoor staan de zenuwen gespannen.

Rome benadrukt dat er door de ondertekening van het voorlopige akkoord met de Chinese overheid, zowel voor de priesters als voor de Chinese overheid een nieuwe realiteit is ontstaan. Er wordt ook herinnerd aan de Chinese belofte dat de priesters niet zouden gedwongen worden om zich bij de CKPV aan te sluiten. De toelichting maakt aan de priesters duidelijk dat Rome hen adviseert, maar niet verplicht het document voor burgerlijke registratie te ondertekenen. Als zij dat wel doen, dan kunnen zij dat met de vermelding dat zij trouw blijven aan de principes van de katholieke doctrine. Als het onmogelijk is deze opheldering schriftelijk te geven, dan zal de aanvrager dat mondeling doen en zo mogelijk in aanwezigheid van een getuige. Tegelijkertijd begrijpt en respecteert de Heilige Stoel de keuze van diegenen die, in eer en geweten, besluiten zich niet te kunnen registreren onder de huidige voorwaarden.

Bron: VIS

Publicatiedatum: 28 juni 2019
Laatst bewerkt: 17 augustus 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam