• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mgr. Léonard geeft in Chartres een geloofsgetuigenis en antwoord op de twijfels van deze tijd

(katholiekforum.net) - Al 37 jaar organiseert de associatie Notre-Dame de Chrétienté elk jaar met Pinksteren een bedevaart van de Notre-Dame van Parijs naar de Notre-Dame van Chartres. Naar aanleiding van de brand in de Notre-Dame van Parijs vertrok de bedevaart dit jaar bij de Saint-Sulpice, de op één na grootste kerk van Parijs. De gemiddelde leeftijd van de méér dan 14.000 pelgrims die dit jaar deelnamen, bedroeg 21 jaar. Meer dan 1.200 deelnemers komen uit het buitenland en circa 800 vrijwilligers verlenen hun medewerking bij de organisatie van de pelgrimage. Reken daarbij ook nog eens de groep van de méér dan 3.000 zogenaamde ‘engelbewaarders’. Dit zijn de pelgrims die zich officieel hebben ingeschreven, maar fysiek niet (meer) in staat zijn om mee te stappen, maar thuis de bedevaart meebeleven. Het thema van de bedevaart 2019 luidde: “De vrede van Christus door de heerschappij van Christus”. Sinds meerdere jaren sluiten pelgrims uit België en Nederland zich aan bij deze grootse manifestatie van het Christendom. De aanwezigheid van Mgr. André-Jozef Léonard, die voor een menigte van méér dan 14.000 pelgrims, de pontificale hoogmis celebreerde, kwam voor velen uiteindelijk nog als een grote verrassing.

De bedevaart van Parijs naar Chartres wordt georganiseerd door de associatie Notre-Dame de Chrétienté die de erfgenaam is van het Centre Henri-et-André-Charlier. Deze associatie werd sterk gesteund door MèreAnne-Marie Simoulin, generaal-overste van de Dominicanessen van de Heilige Naam van Jezus uit Toulouse. In 1980 vatte Max Champoiseau en Rémi Fontaine het idee op om een bedevaart te organiseren van Parijs naar Chartres naar het model van de nationale bedevaart naar Cz?stochowa in Polen. Met de steun van het Centre Henri-et-André-Charlier, het Mouvement de la jeunesse catholique de France (MJCF), Dom Gérard – stichter en eerste abt van de abdij Sainte-Madeleine du Barroux en van op de achtergrond met de steun van Aartsbisschop Marcel Lefebvre, werd in 1983 de eerste, ‘moderne’ bedevaart van Parijs naar Chartres georganiseerd.

Als gevolg van de crisis die er ontstond na de bisschopswijdingen in Écône door Aartsbisschop Marcel Lefebvre op 30 juni 1988, kwam het binnen de organisatie van de bedevaart naar Chartres tot een splitsing. Sinds 1989 vindt er gelijktijdig met de bedevaart Parijs-Chartres – die vanaf dan de facto door de Priesterbroederschap van Sint-Petrus wordt georganiseerd – een tweede bedevaart plaats in de andere richting, namelijk van Chartres naar Parijs. Deze laatste bedevaart wordt georganiseerd door de Pèlerinage de Traditionvan de Priesterbroederschap van Sint-Pius-X. Aan de bedevaart van Chartres naar Parijs nemen trouwens ook méér dan 5.000 pelgrims deel, hetgeen betekent dat er tijdens het Pinksterweekend méér dan 20.000 jongeren pelgrimerend door Frankrijk trekken.

De pontificale hoogmis in Chartres werd dit jaar gecelebreerd door Mgr. André-Jozef Léonard, emeritus Aartsbisschop van Mechelen-Brussel en Primaat van België, en dit in aanwezigheid van Mgr. Philippe Christory, bisschop van Chartres. Alhoewel de aanwezigheid van Mgr. Léonard vooraf werd aangekondigd, zal het voor velen toch een complete verrassing zijn geweest. Maar, niet zo de méér dan 14.000 jonge gelovigen die voornamelijk buiten op de pleinen en in de straten rondom de kathedraal van Chartres de Heilige Mis op reuzenschermen konden volgen en die voor en na de Heilige Mis door Mgr. Léonard werden begroet. Zoals steeds maakte Mgr. Léonard grote indruk op de jongeren en stonden ze met grote ogen en open mond naar de indrukwekkende preek van Mgr. Léonard te luisteren.

De pontificale hoogmis in Chartres werd dit jaar gecelebreerd door Mgr. André-Jozef Léonard, emeritus Aartsbisschop van Mechelen-Brussel en Primaat van België, en dit in aanwezigheid van Mgr. Philippe Christory, bisschop van Chartres. Alhoewel de aanwezigheid van Mgr. Léonard vooraf werd aangekondigd, zal het voor velen toch een complete verrassing zijn geweest. Menig bisschop in Vlaanderenland zal zich vanochtend wel in de koffie hebben verslikt. Maar, niet zo de méér dan 14.000 jonge gelovigen die voornamelijk buiten op de pleinen en in de straten rondom de kathedraal van Chartres de Heilige Mis op reuzenschermen konden volgen en die voor en na de Heilige Mis door Mgr. Léonard werden begroet. Zoals steeds maakte Mgr. Léonard grote indruk op de jongeren en stonden ze met grote ogen en open mond naar de indrukwekkende preek van Mgr. Léonard te luisteren.

Tijdens de preek – die opgevat was als een magistraal geloofsgetuigenis – sprak Mgr. Léonard over Jezus Christus die écht mens en écht God is, en aan het hoofd van de Kerk staat, die hoofdzakelijk door arme zondaars wordt bevolkt. Maar, de Kerk is ondanks alles heilig en in staat om in de loop van de geschiedenis grote heiligen voort te brengen. En vroeg of laat zijn wij allemaal geroepen om heiligen te worden, of om het met andere woorden te zeggen, ‘perfecte mensen’ te worden. God houdt niet van half werk. Christus wil ons echter op onze pelgrimstocht naar de heiligheid begeleiden. Want, Christus kwam niet in de wereld om ons te oordelen, maar om ons te redden. Aan het Kruis heeft Christus zich uit vrije wil totaal vernederd om aan te tonen, dat elke mens – hoe diep die ook in zonden verzonken mag zijn – potentieel gered kan worden. Christus schenkt ons uiteindelijk de vrede, maar wij moeten hier en nu ook zélf – in geestelijke zin – actief strijden om die vrede te realiseren.

Verder verwees Mgr. Léonard ook naar de verwarring die er op dit ogenblik in de Kerk heerst. Hij verwees o.a. naar het huwelijk dat in vraag wordt gesteld, het communiceren van hertrouwd gescheidenen, de gesel van de homofilie en de steeds luider klinkende twijfels omtrent het priestercelibaat. Hij verwees ook naar paus Franciscus van wie geweten is hoe hij tegenover deze kwesties staat. Vervolgens verwees Mgr. Léonard naar paus Benedictus XVI en diens boodschap, want uiteindelijk zijn we allemaal geroepen om bewust celibatair te blijven of om te huwen, of om ons leven geheel aan God toe te wijden of om zelfs voor het priesterschap te kiezen. Maar – waarschuwde Mgr. Léonard de in Chartres aanwezige jongeren – in de wereld zullen we allemaal zonder uitzondering moeten lijden. Dat is de prijs die wij zullen moeten betalen omwille van de heiligheid.

Publicatiedatum: 9 juni 2019
Laatst bewerkt: 15 juni 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam