• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voorstellen aan de Paus publiek gemaakt

VATICAAN (KerkNet) – Zaterdagmorgen hebben de synodevaders het stemmen over de eindconclusies afgerond. Zoals het synodereglement het wil is elk voorstel in het Latijn voorgelezen tijdens de plenaire vergadering en konden de ruim 250 stemgerechtigde bisschoppen over elk voorstel afzonderlijk stemmen. Uiteindelijk hebben ze 55 voorstellen goedgekeurd, die nu aan Paus Benedictus XVI worden overgemaakt. Deze voorstellen zullen voor hem de basis vormen voor het postsynodale document dat later zal worden afkondigd.

Aangezien een synode een consultatief orgaan is, worden deze voorstellen normaal gezien niet gepubliceerd. Door “een welwillende beslissing van Paus Benedictus XVI” is daar nu van afgeweken, zoals ook bij de vorige Synode over de Eucharistie, ook onder leiding van deze Paus. De Paus laat toe dat de Italiaanse vertaling van de voorstellen publiek gemaakt worden, zij het dat deze voorstellen “een niet-officieel” karakter hebben. De persdienst van het Vaticaan wijst er op dat deze voorstellen maar één etappe zijn in het lange proces dat een synode is. Dus alle voorgaande documenten, het werk in de werkgroepen, de tussenkomsten van de bisschoppen, dit alles zal als basis dienen voor het verdere werk.

Op basis van een eerste lezing vallen niet meteen opvallende voorstellen te noteren. Elementen die aan bod komen zijn: eenheid tussen het Woord Gods en de eucharistie, de patristische lezing van de Bijbel, het Woord Gods en de natuurwet, het Woord Gods en de caritas en de armen, de nood aan een directorium voor de homilie. Verder het aanmoedigen van het doorgeven van het geloof door de leken en meer speciaal de rol van de vrouw. In die context wordt ook voorgesteld om het ministerie van het lectoraat ook officieel open te stellen voor vrouwen, voorts wordt nog het belang van ‘lectio divina’ onderstreept, de nood aan een Bijbelpastoraal, de animatie bij de jongeren. Ook de relatie met de cultuur, de rol van de media en de sociale communicatiemiddelen komen aan bod. Een voorstel heeft betrekking op de historiciteit van de Schriftteksten en het gevaar dat uitgaat van een fundamentalistische lezing. Opvallend is nog dat er ook uitdrukkelijk verwezen wordt naar de oecumene en er is zelfs een voorstel waarin speciaal aandacht wordt gevraagd voor de tussenkomst van de oecumenische patriarch Bartholomeos I. De interreligieuze dialoog en de verhouding met de Islam zijn eveneens verwerkt in de voorstellen.

Zie ook dossier: 12e Gewone Bisschoppensynode - Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk

Publicatiedatum: 26 oktober 2008
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam