• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omstreden zaligverklaringen: nieuwe norm martelaarschap

(kerknet.be - aangevuld o.a. vanuit crux.com) - Kardinaal Giovanni Becciu, de prefect van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen, heeft zaterdag in de Argentijnse stad La Rioja voorafgaand aan de viering van de H. Mis de zaligverklaring uitgesproken van vier "martelaars" van de Vuile Oorlog tijdens de militaire dictatuur (1976-1983) in Argentinië. Ze werden vermoord in een tijd waarin de leiding van de Katholieke Kerk – na het tweede Vaticaans Concilie – besefte dat zij niet langer konden zwijgen over sociale onrechtvaardigheid. Op 9 juni 2018 erkende paus Franciscus het martelaarschap van het viertal, waardoor meteen de weg was vrijgemaakt voor hun zaligverklaring.

Sociale strijd in plaats van verdediger van het geloof

Meest bekend is de toenmalige bisschop van La Rioja, Enrique Angelelli Carletti(1923-1976). Hij maakte deel uit van een groep bisschoppen die zich verzette tegen de mensenrechtenschendingen door de junta, waarvan hij publiekelijk afstand had genomen. Op 4 augustus 1976 werd zijn wagen, vermoedelijk in opdracht van dictator Jorge Videla en vier andere voormalige militairen, van de weg gereden. Het is echter nog steeds allerminst zeker dat de bisschop "in odium fidei", oftewel voor zijn geloof is gestorven. Hij steunde nadrukkelijk communisten in een politieke weerstand tegen de regering en het is meer waarschijnlijk dat hem daarom het leven zuur werd gemaakt. Klassiek wordt een martelaar alsvolgt omschreven: "Een martelaar, of getuige van Christus, is een persoon die, hoewel hij de Goddelijke Grondlegger van de Kerk nog nooit heeft gezien of gehoord, nog zo overtuigd is van de waarheden van de christelijke religie, dat hij graag de dood ondergaat in plaats van het te ontkennen." Paus Franciscus heeft zeker in dit geval anders besloten, hetgeen hem ook op ruime en zware kritiek vanuit Argentinië is komen te staan van de velen die de betreffende periode en de activiteiten van diverse personen daarbij van nabij hebben meegemaakt.

Zoals kardinaal Becciu zelf toegaf, bracht Angelelli's "op geloof gebaseerde" acties het geloof eigenlijk niet met zich mee: "Hij ondernam de verdediging van deze arme mensen door het oprichten van vakbonden en coöperaties, en zijn actie, zoals die van de andere drie martelaren die zalig verklaard worden, beviel de machthebbers van die tijd niet, waarna ze werden geëlimineerd."

"Nieuwe norm" voor martelaarschap

Met andere woorden, Bergoglio heeft een nieuwe basis voor zaligverklaring uitgevonden: werken voor "sociale rechtvaardigheid" en tegenwerking van de burgerlijke overheid. Maar als martelaarschap betekent vermoord te worden vanwege activiteiten als het organiseren en oprichten van coöperaties, hetgeen geen deel uitmaakt van de goddelijke opdracht of de goddelijk geïnspireerde plichten van een opvolger van de apostelen, dan heeft martelaarschap niets meer te maken met het Katholicisme als zodanig . Inderdaad, elke marxistische strijder voor sociale rechtvaardigheid zou, wat John Vennari zo toepasselijk een "Halo Award" noemde, kunnen ontvangen mocht hij sterven door toedoen van een overheidsagent.

Door Katholieken gedood

Ook over het 'martelaarschap' van de overigen, die zaligverklaard werden, bestaan vraagtekens, omdat zij waarschijnlijk in de meeste gevallen gedood werden door gelovige Katholieken en dus is het de vraag of ze vanwege hun verdediging van het geloof vermoord werden. De Argentijnse minderbroeder conventueel Carlos de Dios Murias en de Franse 'Fidei donum'-priester Gabriel Longueville werden op 18 juli 1976 ontvoerd. Ze werden op een luchtmachtbasis ondervraagd, gemarteld en gedood. Twee dagen later werden hun met kogels doorzeefde lijken ontdekt. De Argentijnse leek en gezinshoofd Wenceslao Pedernera, die bij de armen op het Argentijnse platteland actief was, werd op 25 juli 1976 door gemaskerde mannen doodgeschoten.

Bron: I.Media

Publicatiedatum: 29 april 2019
Laatst bewerkt: 1 mei 2019


 
RSS feedAangepaste dossiers

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam