• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: "Humanae Vitae is de sleutel"

De kerkelijke leer over voorbehoedmiddelen is de enige manier de waarheid over de menselijke seksualiteit te begrijpen. Dat schrijft Paus Benedictus XVI in een boodschap aan de voorzitter van het Johannes Paulus II Instituut voor Huwelijk en Gezin, mgr. Livio Melina.

In zijn boodschap spreekt de Paus over de wijsheid van zijn voorganger Paulus VI in diens fel bekritiseerde encycliek 'H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
' die veertig jaar geleden werd gepubliceerd. Dit belang­rijke document, schrijft Paus Benedictus, "behandelt een van de essentiële aspecten van de roeping van het huwelijk, en van de specifieke weg naar heilig­heid die hieruit voortvloeit. Het echtpaar heeft, na het geschenk van de liefde te hebben ontvan­gen, de roeping zich onvoor­waardelijk aan elkaar te geven". "De mogelijkheid nieuw men­selijk leven voort te brengen is inherent aan de volledige over­gave van de echtgenoten. ( ... ) Daarin gelijken zij niet alleen op, maar participeren zij in de liefde van God, die zichzelf wil mede­delen door mensen in het leven te roepen. Deze communicatieve dimensie buitensluiten door een daad die erop gericht is de voort­planting te voorkomen, betekent een ontkenning van de diepe waarheid over de echtelijke liefde waarin de goddelijke liefde wordt doorgegeven: 'Als wij de plicht om het leven door te geven niet aan de willekeur van de mensen willen overlaten, dan dienen wij dus ook noodzakelijkerwijze te erkennen dat er aan de macht die de mens over zijn eigen lichaam en de natuurlijke functies ervan kan bezitten grenzen zijn gesteld
die men niet mag overschrij­den; grenzen die geen mens mag schenden, of hij nu particulier is of met openbaar gezag bekleed' H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 17."

De Paus erkent dat "tijdens het leven van een echtpaar ernstige situaties kunnen ont­staan, waardoor het verstandig is de geboorten van kinderen te spreiden of er zelfs helemaal vanaf te zien. Daarbij is ken­nis van het natuurlijke ritme van de vruchtbaarheid van een vrouw belangrijk geworden." "Methoden om de vruchtbare perioden vast te stellen maken het mogelijk dat wat de Schepper wijselijk ingeschreven heeft in de menselijke natuur te beheer­sen zonder de integrale betekenis van seksuele relatie te verstoren" , aldus de Paus.

"Aldus kunnen de echtgenoten, de waarheid van hun liefde res­pecterend, de uitdrukking van hun liefde vormgeven in over­eenstemming met de natuur­lijke ritmiek. ( ... ) Uiteraard ver­eist dit een gerijpte liefde, ( ... ) wederzijds respect en dialoog."

De Paus vraagt zich af waarom de wereld en vele gelovigen deze leer niet kunnen accepteren. "Technologische oplossingen voor de grote menselijke pro­blemen lijken vaak het gemak­kelijkst", waarschuwt de Paus. "Maar in werkelijkheid ver­duisteren ze het fundamentele probleem met betrekking tot de betekenis van menselijke seksu­aliteit en het belang van verant­woorde zelfbeheersing, zodat de uitoefening ervan uitdrukking kan zijn van persoonlijke liefde." "Het is noodzakelijk te kijken met de ogen van het hart. Alleen zij die dat doen, kunnen de eisen begrijpen van grote liefde die in staat is de totaliteit van de mens te omhelzen." (KN/Zenit)

Publicatiedatum: 2 oktober 2008
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam