• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus roept in Vastenbrief op om egoïsme te overwinnen

(kerknet.be - aangevuld) - Paus Franciscus roept in zijn Paus Franciscus - Boodschap
Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen (Rom. 8, 19)
Veertigdagentijd 2019
(4 oktober 2018)
op om de veertigdagentijd niet ongemerkt te laten voorbijgaan. De veertigdagentijd nodigt uit tot bescheidenheid en meer medemenselijkheid, aldus de paus. Laten wij onze ogen op Jezus en op Pasen richten, laten wij de naaste zijn van onze broeders en zusters met wie wij onze geestelijke en materiële goederen delen.

De veertigdagentijd nodigt uit tot bekering, rust en vergiffenis, maar ook om te vasten, te bidden en om aalmoezen te geven, zegt de paus.

De liefde van Christus, die door Zijn lijden, kruis en Verrijzenis ons met Pasen geschonken wordt, helpt ons uit de destructieve zondeval op te staan. Het erkennen dat we zondig zijn is oz belangrijk. Het brengt schade toe aan onze relatie met God, want “de mens gaat zichzelf als god zien en keert zich af van Zijn Schepper”.

De vastenbrief kreeg als thema De schepping verlangt vurig naar de openbaring van de kinderen van God (Rom 8,19). Franciscus waarschuwt voor de bekoring om zich als Heer en Meester van de Schepping te beschouwen en om de schepping louter voor eigen profijt te benutten, en niet voor het doel dat God beoogt. Berouw, vergiffenis en wil zich te bekeren en de relatie met God te herstellen, de traditionele waarden van de Biecht, zijn daarom speerpunten om onze aandacht op te richten in de Veertigdagentijd.

Laten we naast onze broeders en zusters in nood staan, en onze geestelijke en materiële goederen met hen delen, schrijft Franciscus, die nog benadrukt dat de periode tussen Aswoensdag 6 maart en Pasen een tijd moet zijn om de overwinning van Christus op zonde en dood te verwelkomen. Het is ook een tijd om de vreugde van Gods plan voor de schepping en voor ieder van ons opnieuw te ontdekken, namelijk om van onze broeders en zusters en de hele wereld te houden.

Bron: VIS/Kathpress.at

Zie de Nederlandstalige vertaling van de gehele boodschap: Paus Franciscus - Boodschap
Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen (Rom. 8, 19)
Veertigdagentijd 2019
(4 oktober 2018)

Publicatiedatum: 26 februari 2019
Laatst bewerkt: 28 februari 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam