• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Verslag van de beraadslagingen van de Raad van Kardinalen

Vandaag om 13.00 uur gaf de "ad interim" directeur van de Persdienst van de Heilige Stoel, Alessandro Gisotti, een briefing over de 28e bijeenkomst van de Raad van Kardinalen met de Heilige Vader Franciscus.

De Raad van Kardinalen kwam drie dagen bijeen: maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 februari. De vergadering werd bijgewoond door Zijne Eminenties Kardinaal Pietro Parolin, Kardinaal Óscar Rodríguez Maradiaga, S.D.B., Kardinaal Reinhard Marx, Kardinaal Seán Patrick O'Malley, O.F.M. Cap., Kardinaal Giuseppe Bertello en kardinaal Oswald Gracias. De secretaris van de Raad, Mgr. Marcello Semeraro en de adjunct-secretaris, Mgr. Marco Mellino, waren ook aanwezig.

De Heilige Vader nam zoals gewoonlijk deel aan de werkzaamheden, hoewel hij vanmorgen afwezig was voor Paus Franciscus - Audiëntie
Onze Vader: 7. Vader die in de hemel zijt
Catechese reeks over het Onze Vader - Aula Paulus VI
(20 februari 2019)
. Vanmiddag zal hij aanwezig zijn tijdens de laatste sessie van de vergadering.

De werksessies vonden plaats in de ochtend van 9.00 tot 12.30 uur en in de middag van 16.30 tot 19.00 uur. De hoofdactiviteit van deze bijeenkomst van de Raad bestond uit het corrigeren en herlezen van het ontwerp van de nieuwe Apostolische Constitutie, waarvan de voorlopige titel, zoals bekend, Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de hervorming van de Curie
(29 oktober 2019)
is. In het bijzonder ging het om stilistische aanpassingen en een herlezing van de tekst met het oog op de kerkjuridische passages. De leden van de Raad van Kardinalen hebben aangegeven hoe ze verder willen gaan met verwerking van de concept-tekst en, in aansluiting met de wens van de Heilige Vader tot verdere synodaliteit, dit ten aanzien van deze tekst ook willen bevorderen. Daarom werd er besloten het ontwerp voor dat document niet alleen aan de bisschoppenconferenties zal worden voorgelegd, maar ook aan de synodes van de Oosters-katholieke Kerken, de conferenties van de hogere oversten van mannelijke en vrouwelijke religieuzen, de verantwoordelijken van de departementen van het pauselijke bestuursapparaat en enkele pauselijke universiteiten.

Op dinsdag 19 februari werd de Raad ingelicht door Fr. Federico Lombardi, SJ, moderator van de bijeenkomst over "De bescherming van minderjarigen in de Kerk", bijeengeroepen op advies tijdens de 26e vergadering van de Raad van Kardinalen, gehouden van 10 tot 12 september 2018. Het belang van deze gebeurtenis, als onderdeel van een reis om de Kerk betrokken te laten zijn bij een steeds veiligere thuis voor kinderen en adolescenten, werd sterk benadrukt.

In dit verband heeft de Raad zorgvuldig nagedacht over de verwijdering uit de clericale staat van de aartsbisschop emeritus van Washington, Theodore McCarrick, de straf opgelegd door de Congregatie voor de Geloofsleer.

De leden van de Raad, voorzover ze al als voorzitter van een bisschoppenconferentie of uit hoofde van een ander ambt aanwezig zijn, en de bisschoppen, secretaris en adjunct-secretaris van de Raad, zullen deelnemen aan de vergadering over "De bescherming van minderjarigen in de Kerk", die zal worden gehouden vanaf de 21e tot en met de 24e februari.

De volgende vergadering van de Raad van Kardinalen vindt plaats op 8, 9 en 10 april 2019.

Publicatiedatum: 20 februari 2019
Laatst bewerkt: 21 februari 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam