• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Terug van Panama - Bewaar de woorden van de paus in je hart

(kerknet.be) - Paus Franciscus hield 3 toespraken voor de 200.000 jongeren in Panama: bij zijn aankomst, tijdens de avondwake op Campo San Juan Pablo II en ten slotte de homilie in de Eucharistieviering zondagochtend op datzelfde terrein. We distilleren deze 7 kerngedachten.

#1 Jongeren in het hart van de Kerk

Het leek of paus Franciscus meteen iets duidelijk wilde stellen: We zijn hier niet om een parallelle Kerk te creëren die meer fun of cool is dankzij dit fancy evenement. Alsof dat alles is wat jullie nodig hebben of willen! Die gedachte zou geen recht doen aan jullie en evenmin aan wat de Geest te zeggen heeft via jullie. Helemaal niet!

Samen met jullie willen we de voortdurende frisheid en jeugd van de Kerk ontdekken door de genade van de Heilige Geest, die werkt door de concrete dienstbaarheid.

Niet alleen onder leeftijdgenoten, maar midden in de Kerk moeten gelovige jongeren zich dus thuis kunnen voelen en via concrete dienstbaarheid een weg van vernieuwing en groei openen. Die concrete dienstbaarheid kwam ook al sterk naar voren in de jongerensynode in oktober 2018 en zal ook de volgende dagen weerkeren.

#2 Leve de diversiteit!

De organisatie van de Wereldjongerendagen maakte de deelname van een 1000-tal jongeren uit inheemse bevolkingsgroepen mogelijk, net als die van een grote groep Afro-Amerikaanse jongeren.

We verschillen op veel manieren, maar dat houdt ons niet tegen om elkaar te ontmoeten. Er is Iemand die ons verenigt. Paus Franciscus

De cultuur van ontmoeting doet ons samen op stap gaan met onze verschillen maar ook met liefde. In Amerika zeggen we vaak: ‘Zij zijn niet zoals wij.’ Jullie ontmaskeren dit. Alle mensen zijn zoals wij. Echte liefde gomt de verschillen niet uit, maar harmoniseert ze in een overstijgende eenheid.

En dan weer een niet mis te verstane wenk:

Dit is het criterium om mensen te onderscheiden: zij die bruggen bouwen en zij die muren bouwen.

#3 We delen dezelfde droom

Paus Franciscus ging daarop door als volgt: Ik nodig jullie uit om een gemeenschappelijke droom levend te houden. De droom waarvoor Jezus zijn leven gaf. Hij citeerde de heilige Oscar Romero: Het christelijk geloof is geen collectie waarheden, regels of verboden. Zo’n geloof zou ons afstoten. Het is een persoon die mij immens liefheeft en mij vraagt hetzelfde te doen.

Liefde die verenigt, is liefde die niet overweldigt of onderdrukt, wegduwt of het zwijgen oplegt, vernedert of domineert.

De liefde van de Heer is dagelijks, discreet en respectvol. Vrij en bevrijdend. Helend en verheffend.

Weer die wenk naar het concrete, dagelijkse leven. Het hier en nu zal nog terugkomen in de homilie op Campo San Juan Pablo II op zondag 27 januari. In de lezing betrekt Jezus de woorden van Jesaja op zichzelf en concludeert: Gods belofte gaat nu in vervulling. Paus Franciscus speelt daarop in: Gods liefde wacht niet op het zogenaamd ideale moment. Gods tijd maakt elke situatie en plaats geschikt.

Jullie zijn niet de ‘morgen’, de ‘intussen’, maar de ‘nú’ van God.

#4 Maria

Net als zo vaak hield de paus ook nu weer Maria als model voor: Laten we onze ogen even sluiten en aan Maria denken. ‘Laat mij gebeuren naar uw Woord.’ Zij vond de moed om ‘ja’ te zeggen. Zo gaf ze leven aan Gods droom.

Dit is wat vandaag aan ons gevraagd wordt: wil jij Gods droom vlees laten worden met je handen, voeten, ogen, hart?

Paus Franciscus weet de jongeren tijdens zijn toespraken meermaals tot een massaal antwoord te bewegen, maar nu klinkt het anders: Op deze vraag kun je enkel in stilte antwoorden.

#5 Concreet en beslist

Wat betekent redding? Hoe redt God ons? Paus Franciscus maakt dat concept snel duidelijk: het is een uitnodiging om deel te worden van een liefdesverhaal dat door ons eigen leven wordt geweven.

Gods redding is niet te downloaden uit the cloud. Het is geen app of een techniek voor mentale zelfverbetering.

Denk aan Maria. Ze had geen sociale netwerken, maar werd Gods eigen influencer. Ze zei niet: Ik zal het eens proberen, we zien wel. Maar ‘ja’, bereid om zich te engageren en alles op het spel te zetten.

Wees niet bang om het leven te verwelkomen zoals het op je afkomt!

Alleen wat omarmd wordt, kan omgevormd worden. De ergste val, die ons leven kan ruïneren, is de val die ons doet neerliggen en niemand toelaat ons te helpen. Gods liefde werkt precies door onze tekortkomingen en kwetsbaarheid.

#6 Netwerk met je naasten

Paus Franciscus herinnert zich een gesprek met enkele jongeren, zo vertelt hij. Ze vroegen hoe het komt dat velen niet geïnteresseerd zijn in God en geen doel vinden in het leven. Toen hij hen het antwoord zelf liet raden, zeiden ze: Misschien omdat ze zich ongezien voelen. Iedereen hoort ergens thuis, laat de paus verstaan.

Je hebt je familie en (geloofs)gemeenschap nodig. Zorg voor elkaar.

Zet je in voor je lokale gemeenschap. Wees een influencer als beschermer van je wortels en van al wat voorkomt dat we uiteendrijven en verdampen in het niets. Bescherm wat ons deel van elkaar doet voelen, wat ons erbij doet horen.

Alleen liefde maakt ons menselijker en schenkt voldoening. Al de rest is een leuk maar nutteloos placebo.

#7 Bid voor mij

Elke toespraak werd afgesloten met een bede aan de verzamelde jeugd: Vergeet niet voor mij te bidden. Hoe veelbetekenend is dit?

Publicatiedatum: 28 januari 2019
Laatst bewerkt: 31 januari 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam