• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Trouwe echtgenoten zijn kostbare steun voor de Kerk

(Kerknet.be) - In een samenleving die almaar sterker geseculariseerd is, wordt het steeds moelijker om van een evangelische levenswijze te getuigen, ook als het gaat om het sacrament van het huwelijk. Dat zei paus Franciscus in een Paus Franciscus - Toespraak
Aan echtgenoten de gepaste spirituele en pastorale steun geven
Tot de Romeinse Rota bij de opening van het nieuwe werkjaar 2019 - Sala Clementina
(29 januari 2019)
. Daarom moeten alle geledingen van de Kerk hen adequate geestelijke en pastorale ondersteuning bieden. Echtgenoten die hun huwelijk in gulle eenheid en met gelovige liefde beleven, zijn een kostbare pastorale steun voor de Kerk, onderstreepte de paus. De Romeinse Rota (Tribunal Rotae Romanae) is een van de drie rechtbanken van het Vaticaan, naast de Apostolische Penitentiarie en de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur.

Zowel eenheid als trouw is onontbeerlijk voor een christelijk huwelijk.” aldus Paus Franciscus

Eenheid en trouw zijn twee belangrijke en noodzakelijke waarden, niet alleen bij echtgenoten, maar in het algemeen bij interpersoonlijke en sociale relaties. We zijn ons allemaal bewust van de ongemakken die in een civiele samenleving veroorzaakt worden door onvervulde beloftes, het gebrek aan trouw aan het gegeven woord en verplichtingen.

Paus Franciscus moedigde bisschoppen en priesters aan om gezinnen in de verschillende fases van hun vorming en ontwikkeling te begeleiden. De constante en permanente pastorale zorg van de Kerk voor het welzijn van huwelijk en gezinnen kan pastoraal vorm krijgen door het Woord van God, de lectio divina (de biddende beschouwing van de Heilige Schrift), geestelijke discussie en oriëntatie, deelname aan gezinsgroepen en liefdadigheidswerk. Dat draagt ook bij tot uitwisseling met andere gezinnen en helpt om zich open te stellen voor de noden van de meest kansarme medemensen.

Zie de Nederlandstalige vertaling van de gehele toespraak: Paus Franciscus - Toespraak
Aan echtgenoten de gepaste spirituele en pastorale steun geven
Tot de Romeinse Rota bij de opening van het nieuwe werkjaar 2019 - Sala Clementina
(29 januari 2019)

Publicatiedatum: 29 januari 2019
Laatst bewerkt: 1 februari 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam