• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Paus houdt vast aan celibaat maar ziet openingen voor ‘viri probati’ en wellicht nog meer

Tijdens de retourvlucht uit Panama, na afloop van de Wereldjongerendagen aldaar, heeft Paus Franciscus weer een persconferentie gehouden waarbij tal van onderwerpen op de meest uiteenlopende wijze (zij het formeel niet leerstellig) de revue passeerden.

Één van de meer opvallende Paus Franciscus - Interview
Interview met meegereisde journalisten op de vlucht van Panama naar Rome
(28 januari 2019)
: gehuwde mannen, die geschikt zouden kunnen zijn om het priesterschap uit te oefenen.

In eerste instantie gaf de Paus aan persoonlijk wel vast te willen houden aan het celibaat, maar dat hij erkent dat er in afgelegen gebieden de mogelijkheid zou kunnen bestaan om te denken aan een mogelijkheid dat een getrouwde man de “munus sanctificandi” zou uitoefenen. Vooral verwees hij daarbij naar uitlatingen van bisschop Fritz Lobinger van Aliwal in Zuid-Afrika. “Er is een interessant boek van Vader Lobinger. Hij zegt dat ‘de Kerk de Eucharistie maakt en dat de Eucharistie de Kerk maakt’. Voor eilanden in de Pacific, vraagt Lobinger ‘wie maakt de Eucharistie’ op deze plaatsen? Wie leidt deze gemeenschappen? Zijn het de diakens, de religieuze zusters of de leken?”
Daarop vulde de Paus aan: “Lobinger vraagt of de oudere, getrouwde man gewijd zou kunnen worden, maar om alleen de heiligende taak te vervullen: de Mis lezen, Biecht horen en de Ziekenzalving.” Dus de Bisschop zou deze ‘viri probati’ “alleen de munus sanctificandi willen geven.”

Het opvallende hierbij is dat de Paus nadrukkelijk zich de positie van Lodinger eigen heeft gemaakt. Bisschop Lobinger heeft echter zijn positie veel breder gezien dan de Paus hier nu citeert. Lobinger zegt namelijk elders nadrukkelijk open te staan voor de priesterwijding voor vrouwen, want hij gaat ervan uit dat deze ‘bijzondere situaties’ overgelaten zouden moeten worden aan geschikte kandidaten en in de meeste gemeenschappen zijn dat vrouwen.

Al in 2015 was deze Paus gecharmeerd van deze Bisschop Lobinger. Kardinaal Marx meldde in 2017 dat bij het Ad Limina bezoek van de Duitse Bisschoppen in 2015 de Paus hen aanbeval het boek van Lobinger te bestuderen en dat hij “drie boeken van Lobinger” heeft.

Bisschop Erwin Kräutler, één van de naaste medewerkers van de Paus en mede verantwoordelijk voor de voorbereidingen van de Synode voor het Amazongebied, te houden in oktober 2019 en dat o.a. over het tekort aan priesters in afgelegen gebieden gaat, heeft op gelijke wijze de positie van Lobinger verwoord. Hij citeert Lobinger o.a. de idee van een ‘team van ouderen’. “Dat zijn ervaren mensen – onafhankelijk van  leeftijd en geslacht (sic)”. Ook staat Kräutler zelf sympathiek tegenover de idee van de priesterwijding voor vrouwen.

Bron: lifesitenews.com

Publicatiedatum: 30 januari 2019
Laatst bewerkt: 31 januari 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam