• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus roept diplomaten op tot verstandhouding en inzet voor vrede

Paus Franciscus heeft bij Paus Franciscus - Boodschap
Tot het Corps Diplomatique (2019)
Sala Regia
(7 januari 2019)
tijdens zijn jaarlijkse ontmoeting met het diplomatieke corps zijn bezorgdheid uitgesproken over het groeiende nationalisme en populisme. Hij benadrukte dat de Heilige Stoel zich niet wil inmengen in nationale aangelegenheden, maar wel aandachtig wil zijn voor de problemen die de hele mensheid betreffen. Concreet uit zich dat onder meer in de inzet voor vrede en verzoening, zoals de initiatieven van het voorbije jaar in landen als China, Vietnam en Nicaragua bewijzen.

"Staatslieden die vertrouwen op emotionele en snelle oplossingen behalen kortstondig succes, maar lossen geen fundamentele problemen op.", aldus de Paus.

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de oprichting van de Volkerenbond, symbool voor de start van de internationale diplomatie, waarschuwde Franciscus voor het nationalisme, dat de dialoog en ontmoeting in internationale organisaties dreigt te ondergraven en effectieve oplossingen voor actuele problemen in de weg staat.

Te snelle globalisering

Een andere bedreiging is het populisme, dat ten koste gaat van het algemeen welzijn en oplossingen op langere termijn. Tegelijk erkende de paus dat de globalisering soms te snel is gegaan en heeft gezorgd voor ontregeling. Nationalisme en populisme werken een algemeen gebrek aan vertrouwen in de hand, bemoeilijken de internationale politiek en marginaliseren de zwakste naties.

Franciscus veroordeelde de ideologische kolonisatie door Westerse landen, die geen oog hebben voor de identiteit, waardigheid en gevoeligheid van mensen elders in de wereld. Verwijzend naar zijn boodschap voor de wereldvrededag maant hij diplomaten aan om zich in te zetten voor het vreedzame samenleven tussen volkeren en naties en de bescherming van de zwaksten, zoals religieuze minderheden of vluchtelingen en migranten – maar evenzeer jongeren die onzeker naar de toekomst kijken en vrouwen die slachtoffer zijn van allerhande vormen van geweld.

Hij herhaalde tot slot nog zijn oproep voor nucleaire ontwapening en riep op tot meer internationale samenwerking op het gebied van klimaat.

Bron: VIS

Publicatiedatum: 7 januari 2019
Laatst bewerkt: 7 januari 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam