• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus kondigt vastberaden strijd tegen seksueel misbruik aan

(kerknet.be) - Paus Franciscus heeft vrijdagmorgen in een krachtige toespraak van een half uur in de Clementinazaal van het Apostolische Paleis gezegd dat de katholieke Kerk nooit nog gevallen van seksueel misbruik in de doofpot mag steken. Zij zal geen enkele moeite sparen om iemand die dergelijke misdaden heeft gepleegd voor het gerecht te brengen. De paus blikte terug op een moeilijk jaar, waarin hij ook vanuit de eigen curie tegenkanting moest ervaren. Maar de Kerk heeft al eerder zware stormen en orkanen doorstaan. Franciscus herhaalde dat de Kerk het lijden van de slachtoffers niet uit het oog mag verliezen en onderstreepte dat de katholieke Kerk zich al verschillende jaren engageert om het kwaad van het misbruik uit te roeien.

Paus Franciscus erkende dat er in het verleden sommige kerkelijke functionarissen zijn geweest die dergelijke zaken, door gebrek aan ernst, ongeloof, onvoorbereidheid, onervarenheid en spirituele of menselijke oppervlakkigheid niet met de vereiste ernst en snelheid hebben behandeld. Ook vandaag nog zijn er godgewijde mannen die misbruik maken van de zwakte van mensen en hun morele gezag en overtuigingskracht om dergelijke gruwelen te plegen. Zij verscheuren de Kerk en brengen haar zending in diskrediet. Het moet duidelijk zijn dat de Kerk alles zal doen wat nodig is om iemand die dergelijke misdaden heeft gepleegd voor het gerecht te brengen en dat zij nooit zal proberen om dit te verdoezelen of te onderschatten. 

De paus onderstreepte het belang van de bijeenkomst van 21 tot 24 februari 2019 met de voorzitters van alle bisschoppenconferenties uit de hele wereld, waarin de katholieke Kerk met specialisten zal nagaan hoe zij kinderen beter kan beschermen en de opleiding van kerkelijke medewerkers kan verbeteren.

De paus voegde er nog aan toe dat deze strijd tegen het misbruik niet alleen in de Kerk, maar in hele samenleving moet gevoerd worden. Dit kwaad treft niet alleen de Kerk. Tegelijk sprak hij zijn waardering uit voor journalisten die hierover objectief bericht hebben en die slachtoffers van misbruik een stem hebben gegeven. Hij moedigt priesters en religieuzen aan om niet toe te geven aan geestelijke corruptie door het misbruik te verzwijgen. Geef niet toe aan bedrog, laster, egoïsme en andere subtiele vormen van zelfgenoegzaamheid.

Als hoopvolle tekenen van het afgelopen jaar blikte hij terug op de bisschoppensynode over jongeren, geloof en roeping en de vele zalig- en heiligverklaringen met vooral de zaligverklaring van de 19 martelaars van Algerije. Hij dankte uitdrukkelijk de vele dorpspastoors die dagelijks het goede voorbeeld geven en een bron van inspiratie voor velen zijn: Zij zijn de mensen nabij, leiden een eenvoudig leven en onderscheiden zich door geloof, ijver, heiligheid en naastenliefde. Media hebben nauwelijks aandacht voor hen, maar zij brengen licht waar duisternis heerst.

Bron: VIS/La Croix/I.Media/Kathpress.at

Publicatiedatum: 21 december 2018
Laatst bewerkt: 24 december 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam