• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Benedictus XVI herdenkt zijn voorganger Paus Johannes Paulus I

Hilversum (Katholiek Nederland) 28 september 2008 - Het is vandaag precies dertig jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door de dood van Albino Luciani, oftewel paus Johannes Paulus I. Slechts 33 dagen zat hij op de Zetel van Petrus. Vandaag herdacht paus Benedictus XVI hem in zijn Angelustoespraak in Castel Gandolfo.

Humilitas
Benedictus zei dat Johannes Paulus I geheel leefde volgens diens bisschoppelijke wapenspreuk Humilitas ('nederigheid'). "Een woord dat de essentie van het christelijk leven samenvat en verwijst naar de onvervangbare deugd van hen die in de Kerk geroepen zijn tot de dienst van het gezag", aldus de paus vanmiddag. "Nederigheid kan beschouwd worden als zijn geestelijk testament."

Onvergetelijke catechist
"Zijn eenvoud was het voertuig van zijn solide en rijke onderricht, dat hij - dankzij de gave van een uitzonderlijk geheugen en een brede culturele ontwikkeling - opluisterde met veel citaten van kerkelijke en profane schrijvers. Daardoor was hij een onvergetelijke catechist en trad hij in de voetsporen van Sint Pius X, zijn streekgenoot en eerste voorganger die net als hij op de bisschopszetel van Sint Marcus, van het patriarchaat van Venetië zat en daarna op die van Sint Petrus."

Mama
Paus Luciani hield slechts vier algemene audiënties tijdens zijn korte pontificaat, nml. Paus Johannes Paulus I - Audiëntie
De kunst van het goed zijn...
(6 september 1978)
, Paus Johannes Paulus I - Audiëntie
Het geloof...
(13 september 1978)
, Paus Johannes Paulus I - Audiëntie
De hoop
(20 september 1978)
en Paus Johannes Paulus I - Audiëntie
De liefde
(27 september 1978)
. "Wij moeten ons klein voelen tegenover God", zei hij bij een van die audiënties. "Ik schaam mij niet om me kind te voelen tegenover mijn mama. Zoals men gelooft in mamma's, zo geloof ik in de Heer."

Kleinen en verschoppelingen
Benedictus: "Deze woorden tonen de diepte van zijn geloof. Terwijl we God ervoor danken dat Hij hem aan de Kerk en de wereld geschonken heeft, nemen we dan ook een voorbeeld aan hem. Laten we ons erop toeleggen hem na te volgen in zijn nederigheid, die hem in staat stelde tot allen te spreken, in het bijzonder de kleinen en de verschoppelingen. Roepen we daarbij de hulp in van de Allerheiligste Maria, de nederige Dienstmaagd des Heren."

Publicatiedatum: 28 september 2008
Laatst bewerkt: 26 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam