• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan steekt een stokje voor oplossing misbruik VS maar laat Franse oplossing gaan

(kro.nl/katholiek -  gewijzigd en aangevuld met berichten van CNA) - De Heilige Stoel heeft de Amerikaanse bisschoppen opgeroepen geen stemming te houden over een nieuwe gedragscode inzake seksueel misbruik. Dat maakte kardinaal Daniel DiNardo, aartsbisschop van Houston-Galveston, vandaag bekend bij de opening van de plenaire herfstvergadering van de Conferentie van de Katholieke Bisschoppen van de Verenigde Staten (USCCB) in Baltimore.

Het presidium wilde zowel een nieuwe gedragscode voor bisschoppen in stemming brengen als de instelling van een door leken gestuurde commissie van onderzoek naar wangedrag door bisschoppen aan de vergadering voorleggen.

USCCB-voorzitter DiNardo kreeg echter van het Vaticaan instructies om die twee punten van de agenda te schrappen. De Amerikaanse bisschoppen moeten met de invoering van een nieuw beleid wachten tot na de door paus Franciscus belegde bijeenkomst van de voorzitters van alle bisschoppenconferenties in februari in Vaticaanstad.

Eerst zondag kwam de pauselijke nuntius terug uit het Vaticaan, net op tijd om deel te nemen aan de beraadslagingen. De Congregatie voor de Bisschoppen, waarvan Kard. Ouellet de prefect is en die door Aartsbisschop Viganò op Mgr. Carlo Maria Viganò
Testimonianza parte 3 - Getuigenis deel 3
(24 oktober 2018)
, heeft deze opdracht gegeven, het komt dus niet rechtstreeks van de Paus, aldus Kard. DiNardo op een persconferentie. Vaag wordt verwezen dat er o.a. naar de kerkrechtelijke kant van de twee punten nog gekeken moest worden.

Opvallend was overigens dat Kard. Cupich van Chicago nog tijdens de verklaring van Kard. DiNardo een opmerking maakte om te luisteren naar de Heilige Stoel, daarmee de indruk wekkend meer te weten over deze interventie vanuit het Vaticaan, terwijl zijn collega-bisschoppen allen volkomen overvallen leken door het bericht. Met recent de introductie van synodaliteit als een gewenst kerkmodel (bijvoorbeeld in het Slotdocument van de Jongerensynode), lijkt het erop dat, waar een Kerkprovincie inderdaad eigen oplossingen daadwerkelijk wil aanpakken, dit door het Vaticaan wordt teruggefloten. Daarmee overigens de Amerikaanse Bisschoppen met het probleem opzadelend dat zij naar de gelovigen toe verre van krachtdadig over lijkt te komen en ook het Vaticaan nog maanden tijd meent nodig te hebben eer zij nu eens werkelijk tot actie overgaat. 

Opvallend is overigens dat de Franse Bisschoppen in hun bijeenkomst in Lourdes van eerder deze maand ongehinderd wel met een aantal voorstellen op dit terrein (en voor een deel gelijkluidend met de Amerikaanse) ingestemd heeft zonder merkbare inmenging vanuit het Vaticaan.  

Ook in de zaak McCarrick is er volkomen radiostilte nadat hij zijn kardinaalshoed ingeleverd heeft, maar een verder procesgang tegen de feitelijke aantijgingen blijven alsnog uit en wordt de vraag alsmaar luider wat het 'zero tolerance'-beleid van de huidige paus werkelijk in bestaat.

“We blijven echter ons toeleggen op een nieuw beleid voor bisschoppelijke toerekenbaarheid. Stemmingen zullen niet plaatsvinden maar we blijven voorwaarts gaan”, aldus de Texaanse kardinaal, die verder opriep tot gehoorzaamheid aan de paus en tot een “geest van broederlijke vermaning”.

“Broeder-bisschoppen, om onszelf te vrijwaren van de hoge standaarden van toerekenbaarheid, is onaanvaardbaar en mag niet getolereerd worden. Sterker nog, als opvolgers van de apostelen moeten we onszelf houden aan de hoogst mogelijke normen. Met minder genoegen nemen is een belediging van degenen die beschermen tegen en genezen van de gesel van het misbruik.”

Tot de slachtoffers van seksueel misbruik zei DiNardo: “Het spijt mij zeer. Door onze zwakheid waren we in slaap gevallen.”

De talrijke seksuele misdrijven van katholieke geestelijken jegens minderjarigen hebben de Amerikaanse kerk in een diepe crisis gestort. DiNardo waarschuwde zijn collega-bisschoppen tegen de verleiding om te menen dat alles wel zal overwaaien of dat het schandaal alleen het verleden betreft. “We moeten bereid zijn om vergeving te blijven vragen aan de slachtoffers en hun familieleden.” Het proces van genezing zal “de inzet van al onze geestelijke en fysieke krachten vereisen”.  

Publicatiedatum: 12 november 2018
Laatst bewerkt: 26 november 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam