• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jongerensynode met felle discussie van start

De Jongerensynode, die vandaag in Rome begint, is van start gegaan met een felle discussie. Die gaat over het feit dat hij wordt gehouden, waarover en hoe.

Na de golf van nieuwe onthullingen over misbruikschandalen pleitten verschillende bisschoppen ervoor de synode, een raadgevende overleg, op te schorten. Zolang de leiding van de Kerk haar zaakjes niet op orde heeft ontbeert zij het gezag om jongeren iets te zeggen, is de redenatie. De Nederlandse jongerenbisschop Rob Mutsaerts heeft om die reden afgezien van deelname.

Synodeorganisatie

Daarnaast is er discussie losgebarsten over de status en werkwijze van de bisschoppensynode. Bij de twee laatste synodes, over het gezin, werd de synode-organisatie openlijk beschuldigd van manipulatie. Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Episcopalis Communio
Over de structuur van de Bisschoppensynodes
(15 september 2018)
, waardoor besluiten als behorend tot het Leergezag kunnen worden verklaard.

Macht te groot

Volgens critici zou de concrete inbreng van de bisschoppen aanzienlijk zijn verminderd. Zo wordt gevreesd dat er voor synodevoorstellen geen tweederde meerderheid meer nodig is om te worden opgenomen in het slotdocument. Over het algemeen is de kritiek dat de macht van het synodesecretariaat veel te groot is gemaakt.

Inhoudelijke kritiek

Ook inhoudelijk is er kritiek. De Amerikaanse aartsbisschop Charles Chaput, die zelf heeft meegewerkt aan de synodevoorbereidingen, plaatste fundamentele inhoudelijke kritiek op het Bisschoppensynodes
Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping
Instrumentum laboris voor de Synode 2018
(19 juni 2018)
op zijn eigen website. Hij vindt dat het zogeheten Instrumentum Laboris “heroverwogen en herzien moet worden”. De huidige tekst “is sterk in sociale wetenschappen, maar zo veel minder in haar oproep tot geloof, bekering en missie.”

Scherpe verwijten

Dat leverde scherpe verwijten op van Baldisseri, die publiek niet alleen zijn deskundigheid, maar ook zijn eerlijkheid en loyaliteit in twijfel trok. Chaput had zijn kritiek al bij de voorbereidingen moeten uiten, dan was die onmiddellijk verwerkt, suggereerde de secretaris-generaal van de synode.

Ondeskundig

Chaput kreeg ook de wind van voren van zijn landgenoot kardinaal Blaise Cupich van Chicago, die de kritiek ondeskundig noemde en laf omdat die anoniem was. Chaput publiceerde een fundamentele kritiek van een vooraanstaande Amerikaanse theoloog en maakte die daarmee tot de zijne.

Werk in uitvoering

De aartsbisschop van Philadelphia wees er in een reactie op dat kritiek normaal is. “Een werkdocument is altijd, of zou dat moeten zijn, een werk in uitvoering, open voor discussie en aanpassing door de synodevaders. Ik ben er zeker van dat we daarop in het proces van de synode kunnen rekenen.”

Giftig klimaat

Ook anonimiteit in de discussie kan betreurenswaardig zijn, aldus Chaput, “dat geldt ook voor het giftige klimaat in veel van onze academische gemeenschappen die haar noodzakelijk maken.” (KN)

Publicatiedatum: 3 oktober 2018
Laatst bewerkt: 3 oktober 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam