• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onthullingen stimuleren om misbruik nog feller te bestrijden

(Kerknet.be - aangepast) - De recente onthullingen over seksueel misbruik en het toedekken ervan, onder meer in de VS, moeten een stimulans voor de wereldwijde kerkgemeenschap zijn om de strijd tegen het seksueel misbruik van minderjarigen en de preventie daarvan nog te versterken. Dat schrijft de Pauselijke Commissie ter bescherming van Minderjarigen in een pas gepubliceerd perscommuniqué.

De Vaticaanse commissie benadrukt dat het haar taak is om namens de katholieke Kerk maatregelen uit te werken die de preventie van seksueel misbruik bevorderen, en niet om misbruikklachten te onderzoeken. Wij willen hierbij iedereen uitdrukkelijk danken die hun verhaal met ons hebben gedeeld en voor hun moed om te durven getuigen. 

Het overleg van de commissie, van 7 tot 9 september, was overigens begonnen met het getuigenis van een slachtoffer van misbruik en dat van een moeder die twee kinderen heeft die als minderjarige seksueel werden misbruikt.

Volgens de commissieleden zijn de recente onthullingen een aansporing om het in de toekomst beter te doen en de strijd tegen seksueel misbruik nog meer te versterken. De commissie lanceerde twee concrete projecten. Het eerste is er een dat een veilige ruimte moet scheppen waarin Braziliaanse slachtoffers van seksueel misbruik in een beschermde omgeving kunnen getuigen. Het tweede project is de oprichting van adviesraden waarin slachtoffers van seksueel misbruik zelf rechtstreeks zijn vertegenwoordigd. Beide projecten moeten de kerkleiding helpen om de bescherming van kwetsbare mensen te versterken en om nog meer efficiënte maatregelen uit te werken.

De pauselijke commissie kondigt nog aan dat zij in april 2019 een conferentie over de bestrijding van misbruik organiseert voor kerkleiders uit Oost- en Midden-Europa. Tegelijk vindt in het Braziliaanse bedevaartsoord Aparecida op dat moment een opleiding plaats voor bisschoppen en andere kerkverantwoordelijken die bij de strijd tegen misbruik betrokken zijn. In de toekomst wordt ook een soort vademecum uitgewerkt dat bisschoppenconferenties wereldwijd moet helpen om de bestrijding van seksueel misbruik op punt te stellen.

Het misbruik wordt in deze context betrokken op minderjarigen, terwijl het merendeel van de uit de Pennsylvania rapporten naar voren komende cijfers veelal betrekking hebben op homoseksuele relaties, namelijk met adolescenten en niet met pubers of jonger. Het John Jay criminologisch instituut van de universiteit van de stad New York heeft in diverse studies de misbruikgevallen van de US-bisdommen onderzocht. In de rapporten van 2004, 2011 en 2016 was men het er over eens dat 78 tot 80 procent van de kerkelijke gevallen van misbruik door homoseksuele clerici gepleegd werden. Dit kon door de leeftijd van de slachtoffers bevestigd worden: 90 procent kinderen na de puberteit en jongeren. Slechts 4 procent van de daders was pedofiel. Uit de empirische data van de universiteitsstudies kunnen we een duidelijk oordeel vellen: de gevallen van misbruik in de Kerk zijn voor meer dan driekwart door actieve-homoseksuele priesters veroorzaakt. Men kan hieruit ook concluderen dat de heteroseksueel georiënteerde priesters vrij te pleiten zijn. Van de ongeveer 4500 niet homoseksuele clerici in Pennsylvania waren ca eeneneenkwart procent verwikkeld in gevallen van misbruik.

Bron: VIS

Publicatiedatum: 10 september 2018
Laatst bewerkt: 12 september 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam