• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Colloquium over evolutietheorie

Anders dan de Britse anglicanen is het Vaticaan niet van plan Charles Darwin postuum haar excuses aan te bieden. Een dergelijk gebaar is zinloos omdat de katholieke Kerk de grondlegger van de evolutietheorie nooit heeft veroordeeld. Dat heeft aartsbisschop Gianfranco Ravasi tegenover journalisten verklaard. Bovendien moet men eens “ophouden de geschiedenis als een tribunaal te beschouwen”, aldus de president van de Pauselijke Raad voor de Cultuur.
Afgelopen weekeinde nam de Britse anglicaanse Kerk een opmerkelijke stap door te bekennen dat zij met haar aanvankelijke verzet tegen de evolutietheorie een fout heeft begaan. Mgr. Ravasi benadrukte dat het belangrijker is een open, effectieve dialoog op te bouwen tussen de natuurwetenschappen en de theologie. Het gaat om “twee benaderingswijzen van dezelfde werkelijkheid”, aldus de curieprelaat.
Het Vaticaan wil 150 jaar na het verschijnen van Darwins ‘On the Origin of Species’ diens evolutietheorie opnieuw bediscussiëren. In maart wordt in het Vaticaan een conferentie voor experts gehouden die wordt georganiseerd door de Pauselijke Gregoriana-universiteit en de Notre Dame University in Indiana (VS). Daaraan nemen 36 Europese en Amerikaanse topwetenschappers deel.
De conferentie maakt deel uit van het zogenaamde STOQ-project waarin interdisciplinaire uitwisseling plaatsvindt tussen natuurwetenschap, filosofie en theologie. Tussen natuurwetenschappen en theologie staat geen Chinese Muur, benadrukte Ravasi. Het Vaticaan acht de evolutie niet principieel in strijd met de bijbel en de kerkelijke leer. Paus Pius XII Paus Pius XII - Encycliek
Humani Generis
Over sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen
(12 augustus 1950)
al dat Darwins ideeën steekhoudend waren hetgeen door Johannes Paulus II in H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Over de evolutieleer
Ter gelegenheid van de plenaire zitting van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen
(22 oktober 1996)
.
Ravasi zei dat de Kerk “de hoogmoed van een bepaalde theologie uit het verleden”moet overwinnen. Soms heeft het streven tot geloofsverdediging de houding tegenover natuurwetenschappelijke thema’s gedomineerd. De Kerk zou zich “deemoediger” de grenzen van haar deskundigheid moeten erkennen. Natuurwetenschappers dienen van hun kant moeten het geloof niet als prehistorisch beschouwen. Beide staan niet tegenover elkaar, maar dienen elkaar aan te vullen. (KN/KNA)
 

Zie ook dossier: Schepping en evolutieleer

Publicatiedatum: 16 september 2008
Laatst bewerkt: 7 augustus 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam