• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus schrijft brief ‘aan het volk van God’ over seksueel misbruik

(Kerknet.be - aangevuld) - Dinsdag 14 augustus publiceerde de overheid in de Amerikaanse staat Pennsylvania een onthutsend rapport over seksueel misbruik door priesters en religieuzen in de afgelopen 70 jaar. De persdienst van het Vaticaan reageerde in eerste instantie met niet veel meer dan twee woorden: schaamte en verdriet. Vandaag richt Paus Franciscus zich in een Paus Franciscus - Brief
Aan het Volk Gods
Naar aanleiding van het Pennsylvania-report over seksueel misbruik in de Verenigde Staten
(20 augustus 2018)
. Dit zijn de belangrijkste punten.

#1 Waarheid onder ogen zien

Beschaamd beseffen we dat onze levenswijze onze woorden heeft ontkend en blijft ontkennen, zo schrijft Paus Franciscus. Hij drukt opnieuw zijn schaamte en berouw uit in naam van de kerkgemeenschap.

#2 Alomvattende en gecoördineerde aanpak

De Paus pleit voor een coherente en gecoördineerde aanpak en geeft toe dat de Kerk getalmd heeft om acties en sancties toe te passen die noodzakelijk zijn. In sommige delen van de wereld is al vooruitgang geboekt, geeft hij aan.

#3 Oproep aan het hele volk van God

Het kan verbazen dat de Paus alle gelovigen oproept tot bekering. Hij schrijft: Er bestaat geen bekering van de Kerk zonder de actieve deelname van alle leden van Gods volk. Hij roept dan ook iedereen op tot een houding van boete en gebed. Als enkel priesters en religieuzen zich zouden moeten bekeren, dan wordt de Kerk - Gods volk - in twee gescheurd of gereduceerd.

Nee, de Kerk, dat zijn wij allemaal samen, zo klinkt het. Met Maria als voorbeeld roept de Paus gelovigen op om samen bij de gekruisigde Jezus te gaan staan, en voor God en onze gewonde broers en zussen te treden.

#4 Nee tegen klerikalisme

Nee zeggen tegen misbruik, is ook nadrukkelijk nee zeggen tegen alle vormen van klerikalisme, stelt Paus Franciscus nog. Deze benadering vernietigt de persoonlijkheid van christenen en doet afbreuk aan de genade van het doopsel, dat de Heilige Geest in hart van elke mens uitstort. Klerikalisme leidt tot een snee in het kerkelijke lichaam die veel van het kwaad dat we vandaag veroordelen, bevordert en in stand houdt.

Dossiers

Inmiddels liggen vele dossiers ook nog in Rome. Weliswaar hebben alle Chileense Bisschoppen hun terugtreden, in verband met een serie schandalen, aangeboden aan de Paus, nadat de Paus nog tijdens zijn bezoek aan het land de aanklagers van misbruik had toegevoegd dat ze ‘laster spraken’ waarna hij toch de gehele Bischoppenconferentie in het Vaticaan ontbood, maar van slechts drie Bisschoppen heeft hij het terugtreden geaccepteerd. Nadat de vroegere aartsbisschop van Washington McCarrick zijn kardinalaat teruggaf, staat o.a. Kard. Wuerl van Washington in het licht niets gedaan te hebben tegen McCarrick. Kard. Wuerl is nog steeds aartsbisschop van Washington nadat hij 75 is geworden, omdat de Paus hem nog handhaaft. Kard. Farrell, net benoemd in het Vaticaan, is 6 jaar huisgenoot geweest van McCarrick, maar zegt van niets te weten. Ook Kard. Maradiga, aartsbisschop van Nicaragua en o.a. lid van de Raad van Kardinalen die de Paus helpen bij de hervormingen van de Curie, is zelf verwikkeld in een dossier rond een hulp-bisschop. 

Voor een kritisch verslag over wat er werkelijk in het Pennsylvania-report staat, zie overzicht uit Commonwealmagazine, 9 januari 2019, laatst opgevraagd en als pdf bewaard 10-01-2019

Publicatiedatum: 20 augustus 2018
Laatst bewerkt: 10 januari 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam