• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

L'Osservatore Romano: Om opheldering te brengen in de media en het misbruik

(bron: Lucetta Scaraffia, in de Italiaanse editie van L’Osservatore Romano, 10 augustus 2018)

Bijna dagelijks brengen de media in verschillende delen van de wereld nieuws over de Kerk. Maar in het algemeen gaat het niet om informatie over de talloze hulpinterventies en ondersteuning van de rechtvaardigheid, over de talrijke realisaties die ingaan tegen het optreden van staatsinstellingen en dikwijls ook tegen internationale interventies, maar gaat het om aanklachten over min of meer recent seksueel misbruik, dat toegedekt werd door de ergernisgevende wet van het zwijgen. En het feit dat de media vandaag zo opdringerig en geniepig zijn, vooral via computer, maakt dat een wijd verspreid interview met een slachtoffer ontmoediging en verontwaardiging kan verwekken en veel krachtiger is dan een artikel dat het feit zelf aan het licht brengt.

De laatste jaren, werd de Kerk als instelling in toenemende mate belaagd door deze mediagolf, die onverbiddelijk en onbarmhartig lijkt, onder meer omdat zij voortkomt uit de ontgoocheling dat donkere vlekken ontdekt worden in een organisme dat in de ogen van de wereld integendeel naar voor komt als een belangrijke morele kracht. In samenlevingen waar de seksuele revolutie zich reeds decennia lang affirmeert en waar secularisatie een fenomeen is dat reeds lang ingeburgerd is, verontwaardigen niet zozeer de inbreuken op seksueel vlak of de menselijke zwakheid die blijken uit het feit dat iemand zich niet kan houden aan een genomen engagement, maar eerder het onderliggend machtsmisbruik dat ook het zwijgen verklaart dat deze zaken toedekt en feitelijk beschermt.

Alles te samen, moet deze mediagolf echter niet beschouwd worden als een kwaadwillige aanval op het instituut, als de agressieve wil van iemand die ten allen koste het schandaal zoekt: het schandaal bestaat werkelijk, het is er en het ligt niet zozeer in de seksuele overtreding als in het machtsmisbruik, en vervolgens in het zwijgen en het ontbreken van sancties tegen de verantwoordelijken – een stilte en straffeloosheid die vernederend zijn voor de slachtoffers. Met hun enquêtes en interviews verplichten de media degenen die willen verstikken en vergeten, om gerechtigheid te laten geschieden en herinneren zij eraan dat de slachtoffers een waardigheid hebben die moet gerespecteerd en beschermd worden.

Evenals bij misbruik van vrouwelijke religieuzen, zijn de personen die spreken, bijna altijd slachtoffers die gerechtigheid gevraagd hebben binnen de instelling waarvan zij deel uitmaken, doch meestal zonder succes. Men moet bedenken dat ook de slachtoffers deel uitmaken van de Kerk, evenals degenen die verantwoordelijk zijn voor het misbruik dat dikwijls door zwijgen toegedekt werd, in naam van de instelling die moest beschermd worden. Maar welke instelling heeft zich zo  beschermd?

Wij weten goed dat de aanklachten niet altijd gegrond zijn, dat menselijke relaties heel complex zijn en dat het niet gemakkelijk is ze te definiëren op basis van de dynamiek die bestaat tussen de slachtoffers en hun agressoren, vooral wanneer het over volwassenen gaat en niet over minderjarigen. Maar duidelijkheid is goed voor iedereen, het is ook goed iemand die onrechtvaardig beschuldigd wordt, te verdedigen tegen ongegronde verdachtmaking en beschuldigende blikken.

Paradoxaal genoeg helpen de media de Kerk om helderheid te scheppen, om complexe en pijnlijke problemen die uitgesteld werden of letterlijk begraven, aan te pakken. En het is legitiem te hopen dat de wil om ernstig te informeren uitgebreid wordt tot de positieve bijdragen van een duizendjarig instituut, dat er zeker nood aan heeft dooreen geschud te worden, maar dat tevens gebaseerd is op een blijde boodschap om nooit te vergeten.

vert. Maranatha-gemeenschap
bron: zenit.org (Franstalig)

Publicatiedatum: 9 augustus 2018
Laatst bewerkt: 15 augustus 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam