• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De schoonheid herontdekken van de Ordo virginum

De schoonheid doen herontdekken van de roeping van Godgewijde maagden, die momenteel met meer dan 5.000 zijn in de wereld, is de wens van de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven, die op 4 juli 2018 de Instructie Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Ecclesiae Sponsae Imago
Beeld van de Kerk, bruid van Christus - Over de “Ordo Virginum” (8 juni 2018)
 (Beeld van de Kerk, bruid van Christus) publiceerde. Een internationale ontmoeting is voorzien voor 2020.

Bij de voorstelling van dit nieuwe document, legde kardinaal Joao Braz de Aviz, prefect van het dicasterium, uit dat volgens de liturgische H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Tijdens de Eucharistische Aanbidding te Seoul (7 oktober 1989)
, op 31 mei 1970 gepubliceerd door Paulus VI, Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Ecclesiae Sponsae Imago
Beeld van de Kerk, bruid van Christus - Over de “Ordo Virginum” (8 juni 2018)
 “het eerste document” is “van de Apostolisch Stoel dat het gelaat en de discipline van deze levensvorm bestudeert”.

Deze aparte vrouwelijke roeping wordt sinds het Tweede Vaticaans Concilie in heel de wereld erkend en graag gezien. Gewijde maagden zijn op alle continenten en in vele bisdommen aanwezig, en geven hun levensgetuigenis op elk domein van de samenleving en de Kerk.

Volgens statistieken gepubliceerd in 2016, schatte men dat er in de wereld meer dan 5.000 gewijde maagden zijn: een cijfer dat voortdurend stijgt.

De Instructie Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Ecclesiae Sponsae Imago
Beeld van de Kerk, bruid van Christus - Over de “Ordo Virginum” (8 juni 2018)
 “wil de schoonheid van deze roeping helpen ontdekken”, zegt de prefect nog, die de wens uit van een nieuwe internationale bijeenkomst in 2020 voor de 50e verjaardag van H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Tijdens de Eucharistische Aanbidding te Seoul (7 oktober 1989)
.

Verrassende aantrekkingskracht

De secretaris van het dicasterium, Mgr. José Rodriguez Carballo, preciseert dat de Instructie vooral bestemd is “voor bisschoppen, gewijde maagden en vrouwen in opleiding”. Als resultaat van een consultatie van specialisten uit de hele wereld, belicht zij “de eigenheden en rijkdom” van deze vorm van gewijd leven, die vandaag de dag blijk geeft van “een verrassende aantrekkingskracht”.

Hij benadrukt dat men reeds in het Nieuwe Testament sporen vindt van deze vrouwen die “het charisma van maagdelijkheid aanvaarden en als standvastige levensconditie nemen om zich met onverdeeld hart te ontfermen over de dingen van de Heer” in de apostelgemeenschappen. In hen, zo merkt hij op, “zag men het beeld van de Kerk, maagd omdat zij het geloof integraal bewaart, bruid omdat zij onlosmakelijk verenigd is met Christus haar Bruidegom, moeder omdat de gekruisigde Christus het nieuwe leven volgens de Geest in haar voortbrengt”.

De Instructie, zo gaat Mgr. Carballo verder, staat stil bij “de absolute gratuïteit en het Mariale profiel van deze roeping, waar zij eraan herinnert dat de Maagd en Moeder Gods, Virgo virginum is, moeder, zuster en lerares van de gewijde maagden”. En hij beschrijft het bijzondere element dat de Ordo virginum onderscheidt van de Instituten van Godgewijd Leven: “het charisma van maagdelijkheid harmoniseert met het charisma van elke gewijde, door ruimte te laten aan een grote variëteit van antwoorden op de roeping, in een creatieve vrijheid die verantwoordelijkheidszin en ernstige geestelijke onderscheiding vereist”.

Ten dienste van de integrale vooruitgang

Gewijde maagden, legt hij verder uit, zijn ook geroepen om “vrouwen en mannen van onze tijd nabij” te zijn: “De wijding behoudt hen namelijk voor aan God zonder hen uit de omgeving te halen waarin zij leven. Zij kunnen alleen leven, in hun familie, met “andere gewijden of in situaties die de beleving van hun roeping en de beoefening van hun concreet levensproject ten goede komt”.

“Zij voorzien in hun levensonderhoud met de vruchten van hun arbeid, die zij vrij kiezen en waarin zij zich ten dienste stellen van de integrale vooruitgang van de samenleving, zegt hij nog. Met een contemplatieve blik op de realiteit, delen zij in de vreugde en hoop, de droefheid en angst van de mensen van hun tijd, vooral van de armsten, en dragen zij bij tot de vernieuwing van de cultuur volgens de geest van het Evangelie.”

Mgr. Carballo wijst erop dat de Instructie spreekt over de verworteling van de gewijde maagden in het bisdom zodat zij “dochters van een particuliere Kerk” zijn. In de Instructie komt eveneens ter sprake: het overgaan naar een ander bisdom, steunorganisaties, ervaringen van gemeenschapsleven. Tenslotte snijdt zij ook “de principes en fundamentele criteria aan ter onderscheiding van de roeping” en de vorming.

Het komt de bisschoppen toe wegen te vinden om te vermijden: “verwarring, haast, het risico van een buitensporige uniformiteit  zonder respect voor de eigenheid van elke roeping, en het tegenovergestelde risico van individualisme dat … het begrip van de Kerkelijke waarde van deze wijding zou bedreigen”.

Mgr. Carballo zegt tot slot dat de Ordo virginum “een ware weg van heiliging” is, “fascinerend en veeleisend” en dat de herontdekking ervan “een belangrijk gegeven” is voor de valorisatie van de vrouw in de Kerk maar ook voor “de verdieping van het besef dat de Kerk van zichzelf heeft als Bruid van Christus”.

vert. Maranatha-gemeenschap
bron: zenit.org

Publicatiedatum: 4 juli 2018
Laatst bewerkt: 6 juli 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam