• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan publiceert instructie over ‘Bruiden van Christus’

(Kerknet.be) - De Vaticaanse instructie legt de principes en richtlijnen, evenals de pastorale omkadering voor de Ordo virginum (Orde der Maagden) vast.

Het Vaticaan heeft woensdag met Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Ecclesiae Sponsae Imago
Beeld van de Kerk, bruid van Christus - Over de “Ordo Virginum” (8 juni 2018)
 voor het eerst een instructie gepubliceerd over de Bruiden van Christus of (god)gewijde maagden. De instructie wil inspelen op het feit dat steeds meer bisschoppen deze vorm van roeping bevorderen en hun bijdrage steeds sterker integreren in hun pastorale activiteiten. De nieuwe instructie wil de wedergeboorte en ontwikkeling van deze manier van leven in verschillende culturele contexten bevorderen en daarvoor een omkadering bieden. Zij legt de normatieve principes en richtlijnen vast die elk bisdom en plaatselijke kerken moeten toepassen in de pastorale zorg voor het Ordo virginum (Orde van de Maagden).

“De kerkvaders zagen in deze roeping de weerspiegeling van het beeld van de Kerk als de bruid van Christus.” Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve, Beeld van de Kerk, bruid van Christus - Over de “Ordo Virginum”, Ecclesiae Sponsae Imago (8 juni 2018), 2

(God)gewijde maagden zijn, in tegenstelling tot wat velen denken, geen nieuwe vorm wijding. Het is een van de oudste roepingen in de Kerk. Volgens de oudste geschreven bronnen waren er al Bruiden van Christus in de eerste eeuw. In de eerste drie eeuwen ondergingen bovendien vele gewijde maagden het martelaarschap om trouw te blijven aan de Heer, onder wie Agatha van Catania, Lucy van Syracuse, Agnes en Cecilia van Rome, Thecla van Iconium, Apollonia van Alexandrië, Restituta van Carthago, en Justa en Rufina van Sevilla. In de 4de eeuw werd hiervoor het ritueel van de Maagdenwijding ingesteld en werd de Ordo Virginum opgericht.

“De roeping tot de godgewijde maagdelijkheid kan zowel binnen als buiten de kloostermuren beleefd worden.” Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Ecclesiae Sponsae Imago
Beeld van de Kerk, bruid van Christus - Over de “Ordo Virginum” (8 juni 2018)

In de middeleeuwen verdween de maagdenwijding uit de aandacht. Grotendeels ook, zo bemerkt Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Ecclesiae Sponsae Imago
Beeld van de Kerk, bruid van Christus - Over de “Ordo Virginum” (8 juni 2018)
, omdat de gelofte van kuisheid volwaardig in de kloostergeloften van vrouwelijke religieuzen was geïntegreerd. Pas in de negentiende eeuw ontstond een hernieuwde belangstelling. Toch wekte vooral de kerkelijke vernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie opnieuw grote belangstelling voor deze liturgische ritus en op 31 mei 1970 werd de H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Tijdens de Eucharistische Aanbidding te Seoul (7 oktober 1989)
in 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
, opnieuw in leven geroepen. In 2016 werden (god)gewijde maagden voor een grote internationale bijeenkomst in groep naar Rome uitgenodigd, nadat de Pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI in 1995 en 2008 al eerder meer bescheiden samenkomsten hadden gehouden.

Bron: VIS

Zie de Engelstalige versie van de Instructie

Zie ook bericht 04-07-2018 - Instructie over de gewijde maagden gepresenteerd

Publicatiedatum: 5 juli 2018
Laatst bewerkt: 6 juli 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam