• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Katholieken in China zijn voor dialoog

Een groot deel van de katholieke Kerk in China, niet alleen de “officiële gemeenschap” maar ook de “niet officiële”, is volgens de Italiaanse editie van Vatican News van 3 juli 2018, voorstander van dialoog met de Chinese autoriteiten. Chinese bisschoppen, al of niet erkend door de regering, “hebben hun steun geuit om de dialoog weer op te nemen en een akkoord te sluiten”. Het gaat om de tweede tekst in enkele dagen tijd, die de media van het Vaticaan publiceren over de noodzaak van een dialoog tussen de Kerk en de regering in China. 

Paus Franciscus blijft volgens Vatican News de officiële dialoog met de Chinese regering promoveren en steunen. De Paus doet dit “in de lijn van zijn open en respectvolle communicatie, aanvaarding van de andere in zijn verscheidenheid, erkenning van ieders identiteit en zending”. 

Een door de regering erkende Chinese bisschop benadrukt volgens dezelfde bron, dat de meerderheid van de katholieken, de Paus en de dialoog tussen China en de Heilige Stoel steunen en bidden intens dat een akkoord bereikt wordt. Een niet erkende bisschop benadrukt dat het heropnemen van de dialoog, een goede zaak is.  

De media van het Vaticaan spreken over “de moeilijke en dynamische kunst van de dialoog” en preciseren dat “dialoog voor toenadering zorgt, dat men elkaars identiteit leert kennen, zodat men elkaars bedoelingen leert kennen, wat verder gaat dan conventionele bewoordingen”. Het is ook helemaal normaal, zo gaat de tekst verder, dat binnen de dynamiek van een dialoog de afstand tussen de partijen soms vergroot, door het gevoel dat men te veel toegegeven heeft, dat men aan zijn legitieme behoeften verzaakt heeft en dat men zijn verwachtingen beter wil motiveren. 

Nochtans, om voor beide partijen tot een aanvaardbare oplossing te komen, moeten overdreven verwachtingen ook gemilderd worden. Wat de Kerk betreft, betekent dit dat zij een onderscheid moetmaken tussen wat essentieel is voor het christelijk geloof en wat niet. Een ernstige en authentieke dialoog kan maar functioneren wanneer elke partij de tegenpartij aanvaardt, de dynamiek van het gesprek respecteert en de goede redenen probeert te begrijpen van de voorstellen om de problemen op te lossen.

Aan het slot van het artikel herinnert Paus Franciscus eraan dat “de realiteit altijd boven de idee staat”. 

vert. Maranatha-gemeenschap
bron: zenit.org

 

Publicatiedatum: 3 juli 2018
Laatst bewerkt: 4 juli 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam