• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus op oecumenische bedevaart naar Genève

(kerknet.be) - Het bezoek van Paus Franciscus aan de Wereldraad van Kerken (WCC) en zijn toespraak van vanmorgen in de WCC-zetel in Genève vormen, net als zijn aanwezigheid in Lund bij de start van de festiviteiten rond 500 jaar Reformatie, een mijlpaal in het streven naar christelijke eenheid en de samenwerking van christelijke kerkelijke gemeenschappen. De leider van ruim een miljard katholieken wereldwijd herdenkt dat de WCC 70 jaar geleden in Amsterdam werd opgericht om de samenwerking en dialoog tussen de orthodoxe, anglicaanse, oud-katholieke en protestantse kerkelijke gemeenschappen te bevorderen. Pogingen om ook de katholieke- en de pinkstergemeenten bij die werking te betrekken, werden doorheen de jaren slechts deels een succes. Sinds zijn oprichting beleefde het belangrijkste oecumenische overlegorgaan ook crisismomenten, zoals de dreiging van de Russische en enkele andere orthodoxe Kerken rond de eeuwwisseling om uit het overlegorgaan te stappen.

Paus Franciscus zei in zijn tussenkomst dat de mens een wezen is dat steeds op weg is. Wandelen, op weg zijn is een metafoor voor het menselijke leven, maar ook voor het feit dat de mens steeds naar iets extra op zoek is. Wandelen is een discipline. Het vraagt geduld en constante training. Het vereist opoffering, nederigheid en het zoeken naar tochtgenoten.

De Paus gaf toe dat velen vandaag liever thuis blijven omdat zij afgeschrikt worden door de gevaren van de reis, die een voortdurende bekering en vernieuwing vereist. Onze tocht start bij de doop, met de Heilige Geest als bondgenoot. Het vereist dat wij voor dienstbaarheid kiezen en de bereidheid opbrengen om vergiffenis te schenken. Het vraagt dat we wandelen aan het tempo van God en de naaste liefhebben zoals onszelf – of dat wij ons, zoals Paulus aanbeveelt, wapenen met liefde, blijdschap, vrede, grootmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

De oecumenische beweging, aldus nog Paus Franciscus, ontstond ??door de genade en volgens de wil van Jezus. En zij kan slechts vooruitgang boeken door te wandelen onder leiding van de Geest. Oecumene is een verliesgevend bedrijf. Maar het is een evangelisch verlies: wie zijn leven wil redden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het redden. Het tegenovergestelde pad leidt tot verdeeldheid, oorlogen en vernietiging. De Paus voegde er nog aan toe dat de verdeeldheid onder christelijke kerkelijke gemeenschappen regelrecht ingaat tegen de wil van Jezus Christus. Bovendien is zij een schandaal voor de wereld, waar verdeeldheid vooral de zwaksten treft. Samen op weg gaan is geen strategie. Het is een daad van gehoorzaamheid waarbij, ondanks al onze zwakheden, scheidingsmuren worden afgebroken en vijandschap wordt overwonnen. Laten wij daarom bidden tot de Heer, om met nog meer kracht de wegen van de Heilige Geest te bewandelen.

Publicatiedatum: 21 juni 2018
Laatst bewerkt: 25 juni 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam