• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

7 kernbegrippen uit werkdocument Jongerensynode

(kerknet.be) - Van 3 tot 28 oktober vindt in Rome de synode plaats over ‘Jongeren, geloof en roeping’. Dinsdag 19 juni werd het werkdocument voor deze Synode, gebaseerd op een enquete onder jongeren en de resultaten van de zogenaamde "Pre-synode", die in maart j.l. in het Vaticaan gehouden werd, gepresenteerd.

Dit zijn de 7 sleutelwoorden van het werkdocument.

Allereerst moet gezegd dat het werkdocument vertrekt van een heel nuchtere vaststelling: er zijn jongeren die helemaal niets van de Kerk vragen of verwachten. Ze ervaren haar veeleer als vermoeiend of irritant. Daarvoor wordt verwezen naar misbruik- en andere schandalen, maar ook naar doctrinele en ethische posities die haaks staan op de publieke opinie.

Gelovige jongeren verlangen naar een authentieke Kerk, die hun leven deelt in plaats van erover te preken. Het werkdocument zal bisschoppen uit de hele wereld doen nadenken over deze 7 sleutelwoorden.

#1 Luister

De jongeren willen met empathie beluisterd worden daar waar ze zijn, door mensen die delen in hun dagelijkse bestaan. Ze willen zich onderdeel voelen van het leven van de Kerk, niet louter object van evangelisatie. Het luisteren is de eerste vorm van een geloofwaardige en vrijmoedige taal die de jongeren vragen.

Waar luisterbereidheid, een warm onthaal en persoonlijk getuigenis geboden worden op een creatieve en dynamische manier, ontstaat sympathie en eensgezindheid.

#2 Begeleiding

Van spirituele en psychologische begeleiding tot vorming en gezins- en roepingenpastoraal, jongeren verwachten van de Kerk dat ze er is voor hen. Niet als een optie bij de vorming of evangelisatie, maar als een kerkelijke plicht en een recht van elke jongere. Met als doel: het geweten en de vrijheid vormen, dromen cultiveren en concrete levenskeuzes maken. Het gezin speelt hierin een belangrijke rol.

De afwezigheid van de vaderfiguur moet in het centrum staan van de reflectie, klinkt het.

#3 Bekering

Enerzijds wordt de gedwongen bekering aangeklaagd in landen waar christenen een bedreigde minderheid vormen. Anderzijds vragen de jongeren precies dat ze in hun vorming aangesproken zouden worden op hun hele persoonlijkheid. Jongeren blijken ook erg gevoelig voor de ecologische bekering waartoe paus Franciscus oproept.

Van de Kerk is ook een bekering nodig, met name om de unieke en noodzakelijke creativiteit van het vrouwelijke religieuze leven te erkennen en aan te moedigen.

#4 Onderscheiding

Een van de meest voorkomende woorden in het werkdocument. Onderscheiding is een spirituele dynamiek om de wil van God te herkennen en te ontvangen. Die methode moet de jongere generaties aangeboden worden zodat hun inspiratie niet wegebt.

Vooral in de roepingenpastoraal moeten competente mensen degelijke en aantrekkelijke activiteiten opzetten, die schitteren in een relationele en broederlijke stijl.

#5 Uitdagingen

Religieuze discriminatie, racisme, werkloosheid, armoede, verslaving, seksuele uitbuiting … De uitdagingen die ook jongeren treffen, zijn talrijk. Veel ervan zijn terug te brengen op uitsluiting, de wegwerpcultuur, problematisch gebruik van nieuwe technologieën (dark web). Het document onderstreept de kwestie van jonge migranten, vaak slachtoffer van mensenhandel, voor wie meer bescherming én integratie gevraagd wordt.

De pastoraal moet gettovorming tegengaan en ontmoetingskansen scheppen over culturele en etnische grenzen heen.

Gelukkig zijn er ook positieve uitdagingen, zoals muziek (socialiserende waarde), sport (zorg voor en discipline van het lichaam, gezonde competitie) en vriendschap.

#6 Roeping

Veel jongeren hebben een vernauwd beeld van wat roeping betekent. Omdat ze ervan uitgaan dat het alleen gaat over de werving van priesters en religieuzen, hebben ze hun oordeel al klaar. Daarom moet het perspectief verbreed worden.

Elke jongere heeft een roeping, die zich kan uiten op uiteenlopende domeinen: van gezin, studie, beroep tot politiek.

Het komt erop aan dat de roeping het hart wordt van alle dimensies van de persoon: zijn talenten, vaardigheden, successen en tegenslagen, zijn capaciteit om in relatie te treden en lief te hebben, zijn verantwoordelijkheidszin.

Het priestertekort noopt de Kerk ook tot nadenken. Er is een vernieuwde reflectie nodig over de priesterroeping en een roepingenpastoraal die voeling geeft met Jezus’ oproep om herder te worden van zijn kudde.

#7 Heiligheid

Het werkdocument eindigt met een reflectie op heiligheid, want de jeugd is een tijd voor heiligheid.

Alle heiligen zijn jong geweest.

Hun leven moet jongeren vandaag toelaten om de hoop te cultiveren, zodat jongeren hun leven met moed in handen nemen, met het oog op de mooiste en diepste dingen en met een vrij hart.

Bron: Vatican News

Zie ook bericht: Werkdocument voor Jongerensynode gepubliceerd

Publicatiedatum: 19 juni 2018
Laatst bewerkt: 20 juni 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam