• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Boodschap van Paus Franciscus aan journalisten

Een journalist “is geroepen om een uitweg vrij te houden voor zingeving, voor hoop”, zegt Paus Franciscus. “Een journalist is geroepen om te schrijven wat hij denkt, in overeenstemming met zijn bewust en verantwoord begrip van een gebeurtenis. Met dient zeer veeleisend te zijn met zichzelf om niet in de valstrik te lopen van de tegengestelde logica van belangen of ideologieën.”

Dit zegt Paus Franciscus tot een afvaardiging van de Internationale Prijs voor Journalistiek “Biagio Agnès”, op 4 juni 2018. De Paus herinnert eraan dat de Prijs de naam draagt van “één van de bekendste Italiaanse journalisten, iemand die deze publieke functie verdedigd heeft en het meermaals had over de rol van de journalist als iemand die correcte, betrouwbare, authentieke informatie waarborgt”.

De drie woorden die in het centrum staan van de overwegingen van Paus Franciscus, zijn “periferieën”, “waarheid” en “hoop”.

Over de hoop preciseert de Paus: “het gaat er niet om over een probleemloze wereld te vertellen: dat zou een illusie zijn”. “Het gaat erom plaats vrij te maken voor de hoop, ook wanneer situaties aangeklaagd worden van ontaarding en wanhoop.”

“Heel dikwijls bevinden de zenuwcentra waar het nieuws gemaakt wordt, zich in grote steden. Maar dat mag ons nooit de geschiedenis doen vergeten van mensen die verder wonen in de randsteden. Het zijn soms geschiedenissen van lijden en verval, en soms van grote solidariteit, wat voor ieder een hulp kan zijn om de realiteit op een nieuwe manier te bekijken.” 

Wanneer de Paus het belang benadrukt van de “waarheid” in de journalistiek, zegt hij dat “het steeds dringender wordt beroep te doen op de pijnlijke en moeilijke wet van een diepgaand onderzoek, van vergelijking en indien nodig, ook van zwijgzaamheid om iemand of een groep personen niet te kwetsen of een gebeurtenis te rechtvaardigen”. “Ik weet dat het moeilijk is, maar een levensgeschiedenis wordt pas na afloop begrepen en dat moet ons helpen moedig te zijn en ook profetisch, zou ik zeggen.”

Tot besluit herinnert de Paus aan één van de initiatieven van de Stichting Biagio Agnès: het wetenschappelijk Forum Check-Up Italië, “dat tot doel heeft, medische en wetenschappelijke onderwerpen te bestuderen aan de hand van nauwkeurige informatie” om “de wildgroei van approximatieve informatie” te beletten “die steeds meer op internet verschijnt en veel meer de aandacht van het publiek trekt dan de wetenschap”.

De Pauselijke Raad voor de Cultuur hield zopas een internationale conferentie over die kwesties. In dit verband, “zou ik u willen herinneren aan de noodzaak, een wetenschappelijk en sociaal gesprek te waarborgen, met zin voor verantwoordelijkheid en ruim opgevat, in staat om alle beschikbare informatie in rekening te nemen en de dingen bij hun naam te noemen. Soms wordt alle informatie niet ter beschikking gesteld en geselecteerd volgens bepaalde belangen, hetzij politieke, economische of ideologische”. Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 135

vert. Maranatha-gemeenschap
bron: zenit.org

Publicatiedatum: 4 juni 2018
Laatst bewerkt: 5 juni 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam