• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kard. Parolin: Vijf jaar pontificaat: vreugde, barmhartigheid, zending

Het pontificaat van Paus Franciscus, vijf jaar geleden verkozen op 13 maart 2013, is gekenmerkt door vreugde, barmhartigheid en zending. In een interview met Vatican News in het Italiaans, benadrukt kardinaal en staatssecretaris Pietro Parolin de meest opvallende trekken van het leergezag van de Argentijnse Paus en geeft hij zijn zienswijze over de kritiek op de Paus.

Ter gelegenheid van deze verjaardag doet “nummer 2” van het Vaticaan opmerken dat “alle documenten of ten minste de belangrijkste … altijd naar de vreugde verwijzen: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
en Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
 , lof die voortkomt uit de vreugde van een ziel vol blijheid”. Zo “is het fundamentele kenmerk van dit pontificaat juist de vreugde, een vreugde die vanzelfsprekend niet voortkomt uit zorgeloosheid, maar uit het feit zich door de Heer bemind te weten”.

Kardinaal Parolin evoceert een andere leidraad van dit pontificaat: “de barmhartigheid, dat wil zeggen een persoonlijke en totale liefde van God voor elk van Zijn schepselen”. Wat tot een derde element leidt: evangelisatie, “de vreugde aan anderen de blijde boodschap van het Evangelie mee te delen”. “De Kerk die naar buiten treedt om het Evangelie aan alle schepselen te brengen.”

Deze dimensie “van een Kerk die naar buiten treedt, een Kerk in beweging”, is één van de hoofdkenmerken van het pontificaat, insisteert de staatssecretaris: “vandaar de dringende uitnodiging van de Paus, van in het begin, om niet immobiel te blijven, om zich niet te beroepen op het principe ‘zo werd het altijd gedaan’, om geen stap verder te moeten zetten”.

Tegenover de kritiek

Maar, zo vervolgt hij, “deze dynamiek die de Paus aan de Kerk gegeven heeft en wil geven, kan oorzaak zijn van uiteenlopende oordelen, die contrasteren en soms zelfs aan elkaar tegengesteld zijn”. Volgens kard. Parolin is het “normaal … dat alle pontificaten aan kritiek onderworpen zijn”. Hij maakt echter een onderscheid tussen kritiek die “vernietigend, agressief, werkelijk boosaardig” is en “opbouwende” kritiek.

Wat met agressieve en vernietigende kritiek? “Men kan ze slechts aanvaarden als een kruis en beschouwen als een deel van de doornenkroon die wij allemaal moeten dragen … Er is niets tegen te doen. Ik denk niet dat ze zal ophouden, zij zal er altijd zijn.”

Wat de opbouwende kritiek betreft, “men dient ermee rekening te houden omdat zij behulpzaam kan zijn, een hulp voor verbetering, een vervolmaking ook van ieders dienstbetoon”: “opbouwende kritiek is kritiek die ontstaat uit een fundamentele houding van liefde die de opbouw van de Kerkgemeenschap beoogt”, preciseert de staatssecretaris.

Tot slot spreekt hij een wens uit voor Paus Franciscus: “moge de Heer hem leven, gezondheid, kracht en moed geven om de Kerk te blijven leiden … Deus conservet eum et vivificet eum – Dat God hem beware en hem altijd kracht geve” … Ad multos annos (Nog vele jaren), Heilige Vader!”.

vert. Maranatha-gemeenschap
bron: zenit.org

 

Publicatiedatum: 13 maart 2018
Laatst bewerkt: 14 maart 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam